Despre program

Activitatea desfăşurată în cadrul Facultăţii urmăreşte formarea de profesori şi specialişti pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetare ştiinţifică, muzee, arhive, relaţii internaţionale etc. Facultatea asigură, de asemenea, prin programele sale, formarea continuă şi însuşirea celor mai recente informaţii de specialitatea de pe plan naţional şi internaţional. Prin ceea ce se întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice se urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi oferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale. Un alt obiectiv urmărit constant este extinderea şi dezvoltarea legăturilor didactice şi ştiinţifice cu cât mai multe instituţii de învăţământ superior din Europa.

 

Prin această specializare propunem studenţilor interesaţi o incursiune în istoria patrimoniului naţional şi internaţional, din Antichitate şi până în perioada contemporană. Se urmăreşte formarea de specialişti în patrimoniu şi turism cultural, structura cursurilor urmărind acoperirea unei dimensiuni interdisciplinare, care îmbină cercetări de istorie, muzeologie, geografie, economie, turism, comunicare şi relaţii publice. Absolvenţii acestei specializări de master au posibilitatea de a activa ca profesori pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, în instituţii muzeale şi de cercetare, direcţii de cultură, în cadrul Poliţiei de patrimoniu sau în centre şi instituţii de cultură.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Turism
 • natură
 • societate
 • Pelerinajul creștin. Itinerarii și popasuri spirituale
 • Memoria locurilor în Evul Mediu românesc
 • Comunicare și relații publice
 • Economie
 • marketing și management turistic
 • Arhitectură civilă și spațiu privat în Moldova
 • Patrimoniu și drept de ctitorie
 • Locuri de memorie în Evul Mediu românesc
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
 • Patrimoniu cultural național: constituire
 • valorificare
 • protecție
 • Istoria artei universale
 • Patrimoniul cultural al Antichității greco-romane
 • Itinerarii arheologice: situri
 • monumente
 • ansambluri arheologice
 • Etnografie românească
 • Itinerarii interioare
 • muzee
 • expoziții
 • depozite
 • Monumente de arhitectură seculară și ecleziastică în Europa apuseană (secolele VIII-XVI)
 • Cultură și societate în Bizanț

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Iasi

Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi: Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă. Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine. Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană. Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer