O limbă şi literatură modernă (A) – Literatură universală şi comparată

Despre program

Planul de învăţămînt după care îşi desfăşoară activitatea are un pronunţat caracter interdisciplinar, incluzînd (serii de) cursuri de: literatură generală şi comparată; teorie şi hermeneutică literară; etnologie; folclor; introducere în antropologia culturală.

Comparatismul general (transliterar – însă fundamentat pe cuprinderea sistemică a fenomenelor literare) nu numai că este un model de cercetare amplă, flexibilă, dezinhibată şi de mare interes astăzi (ca întotdeauna), dar răspunde exemplar provocărilor epocii în care trăim, una a marilor deschideri, atît pe orizontală (spaţiile etno-lingvistice), cît şi pe verticală (metodele de investigaţie a culturii).

În planul de învățământ, majoritar este pachetul de cursuri de literatură generală şi comparată – prelegeri şi ateliere/seminare complementare, concentrate pe studierea integrată a unor: epoci şi mişcări literar-culturale; iniţiative estetice de grup sau individuale; genuri şi specii literar-artistice; teme şi valori culturale; mari figuri din literatura lumii, din cultura umanităţii.

După obţinerea diplomei de licenţă, absolvenţii specializării (A sau B) Literatură universală şi comparată se pot înscrie la Masteratul de Literatură universală şi comparată, organizat de Catedra de Literatură comparată şi Estetică, şi apoi la doctorate în literatură comparată, în studii culturale sau în domenii înrudite.

Absolvenţii specializării (A sau B) Literatură universală şi comparată vor fi pregătiţi în mod eficient pentru cariere de: redactoriîn departamentele culturale de la ziare, reviste şi edituri, referenţi şi secretari literari la teatre, studiouri de radio, televiziune şi film, critici şi istorici literari, analişti ai fenomenelor culturale, traducători de literatură, bibliotecari.

Condiţionat de parcurgerea modulului pedagogic, absolvenţii specializării (A sau B) Literatură universală şi comparată pot opta pentru cariere de profesori (pregătiţi după cele mai înalte standarde) în învăţămîntul preuniversitar şi universitar, cercetători în domeniul ştiinţelor umaniste, scriitori, ziarişti, comentatori radio şi televiziune.

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria literaturii
 • Literatură comparată
 • Literatură universală (I)
 • Lingvistică generală
 • Cultură
 • civilizație și practica limbii straine B
 • Competențe de comunicare TIC
 • Introducere în teoria comparatismului
 • Mitologie generală
 • Limba straină B
 • Literatură universală (II)
 • Literatură straină B
 • Teoria și practica limbii
 • textului B
 • Literatură comparată (II)
 • Literatură comparată (III)
 • Literatură universală (III)
 • Limbă straină B
 • Teoria și practica limbii / textului B
 • Literatură comparată (IV)
 • Literatură universală (IV)
 • Introducere în antropologia culturală
 • Limba straină B
 • Literatură straină B
 • Teoria și practica limbii / textului B
 • Literatură comparată (V)
 • Literatură universală (V)
 • Antropologie culturală - teme fundamentale
 • Limbă straina B
 • Literatură straina B
 • Teoria și practica limbii / textului B
 • Literatura comparată (VI)
 • Literatura universală (VI)
 • Hermeneutică literară
 • Opțional: Limbă straină B

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Iasi

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer