Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată

Despre program

Numai pronunțând “literatura română” te îndrepți cu gândul la marii scriitori ai țării: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu sau Ion Creangă dar și la dulcele gras la limbii române. Adăugând acestor frumoase aspecte cunoștințe dintr-o limbă de circulație internațională putem spune că bine te-ai înscris la specializarea Limba și literatura română-Limba și Literatura străină. Vei putea studia discipline precum literatura comparată, literatura veche și premodernă, literatura marilor clasici, literatura româna interbelică și postbelică, stilistică și romanistică, etnologie, folclor, dar și cultura, civilizația și practica limbii române. Alături de acestea vei putea afla secretele unei limbi și literaturi străine, prin tot ce însemnă exerciții gramaticale, conversație, redactări texte, traduceri și analize literare. Urmând cosecvent cursurile celor trei ani de facultate vei putea să îţi deschizi drumul spre o carieră în învăţământul preuniversitar şi universitar, a fi cercetător în domeniul filologic sau specialist în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii și interpretariatului. * Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Literatură română (II): Marii clasici (I)
 • Limbă română (III): Morfologie
 • Limbă română (IV): Sintaxă
 • Clasicism și baroc în literatura europeană
 • Romantismul european
 • Literaturi din Orientul Îndepărtat
 • Literatură română (III): Marii clasici (II)
 • Literatură română (IV): Proza interbelică
 • Limbă română (V): Istoria limbii române
 • Introducere în antropologia culturală
 • Realismul în literatură
 • Practică de specialitate
 • Literatură română (V): Poezia interbelică
 • Limbă română (VI): Istoria limbii române literare
 • Literatură română (VI): Literatura română postbelică
 • Romanul sud-est european în secolul XX
 • Proza modernistă
 • Literatură română contemporană / Poetici literare actuale
 • Stilistică / Romanistică
 • Poezie modernă şi scriere creativă
 • Introducere în hermeneutica literară. Interpretarea miturilor
 • Istorie și literatură (I): Conflagrațiile mondiale în literatura secolului XX / Istorie și literatură (II): Totalitarismul în literatura secolului XX
 • Introducere în Teoria literaturii
 • Introducere în Literatura comparată
 • Limbă română (I): Lexicologie și semantică
 • Introducere în Lingvistică
 • Mitologie românească și Mitologie universală
 • Introducere în metodologia cercetării științifice și în utilizarea noilor tehnologii informatice
 • Educație fizică
 • Etnologie și folclor
 • Literatură română (I): Literatură veche și premodernă
 • Limbă română (II): Fonetică și dialectologie
 • Literatură veche greacă și latină
 • Literaturi din Orientul Apropiat
 • Literatură medievală și renascentistă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer