Despre program

Faptul că oamenii trăiesc în prezent și își fac planuri de viitor înseamnă că acestea se bazează pe experiențele din trecut. Iar pentru a cunoaște trecutul unei societăți, e nevoie de mai mult decât părerea unui om despre ziua de ieri. Istoria este acel domeniu care ține de studierea trecutului și care este ghidat, în general, de curiozitatea cunoașterii. În cadrul acestei specializări vei învăța despre comportamentul uman și relațiile sociale, despre schimbările ideologice, politiceși culturale care s-au produs de-a lungul timpului, despre specificul popoarelor și despre importanța marilor personalități în evoluția omenirii. După primul an de studii vei opta pentru una dintre cele patru mari perioade ale istoriei (antică şi arheologie; medievală, modernă, contemporană) pe care o vei studia ulterior mai aprofundat și pe cea pe care se va baza teza de licență. După absolvirea celor 3 ani de facultate te vei putea angaja în calitate istoric, muzeograf, ghid turistic, cercetător. Totodată, s-ar putea să-ți dorești să urmezi o carieră academică, alegând în acest caz un program de master pentru aprofundarea cunoștințelor.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Istorie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Civilizații preistorice și antice pe teritoriul României
 • Orientul Mijlociu și Mediterana în Antichitate
 • Preistorie generală
 • Introducere în istorie
 • Tehnologia informației și comunicării
 • Limba străină( engleză
 • franceză
 • germană)
 • Stat
 • societate și mentalități în spațiul românesc(secolele XIV-XVIII)
 • Europa Medievală( secolele V-XVI)
 • Introducere în istoriografie
 • Introducere în arheologie
 • Practică de specialitate
 • Educație fizică( opțional)
 • România modernă
 • Europa modernă
 • Studiul izvoarelor. Științe speciale
 • Limba străină
 • România în secolul XX. Politică și societate
 • Europa și lumea în secolul XX. Democrație si totalitarism
 • Metodologia cercetării istorice
 • Practică de specialitate
 • Introducere în arhivistică și Paleografie româno-chirilică/Originile Primului Război Mondial(opțional)
 • Introducere în muzeologie/Istoria
 • Bizanțului(opțional)
 • Introducere în epigrafia greco-latină/ Formarea națiunilor(opținal)
 • Limba latină/Limba greacă/ Limba slavă veche(opțional)
 • Educație fizică(opțional)
 • Istoria ideii de Europa
 • Istoria artei europene
 • Curente și orientări actuale în istoriografie
 • Culturi istorice și uzaje sociale ale trecutului în secolele XVIII-XXI: geneză
 • tipologie
 • evoluție
 • Istoria integrării europene
 • Istoria ideilor politice în Occidentul medieval/Politică și cultură în România interbelică( opțional)
 • Curs și seminar special de istorie antică/medievală/modernă universală( opțional)
 • Curs și seminar special de istorie antică/medievală/modernă a românilor( opțional)
 • Geografie istorică( opțional)
 • Demografie istorică( opțional)
 • Modul psihopedagogic( opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi: Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă. Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine. Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană. Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer