Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

Despre program

Activitatea desfăşurată în cadrul Facultăţii urmăreşte formarea de profesori şi specialişti pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetare ştiinţifică, muzee, arhive, relaţii internaţionale etc. Facultatea asigură, de asemenea, prin programele sale, formarea continuă şi însuşirea celor mai recente informaţii de specialitatea de pe plan naţional şi internaţional. Prin ceea ce se întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice se urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi oferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale. Un alt obiectiv urmărit constant este extinderea şi dezvoltarea legăturilor didactice şi ştiinţifice cu cât mai multe instituţii de învăţământ superior din Europa.

 

În cadrul acestui program de master studenţii vor avea posibilitatea să cunoască, din perspectivă istorică, mecanismele relaţiilor internaţionale, urmărindu-se evoluţia acestora de la formele incipiente de manifestare până în zilele noastre. De asemenea, în cadrul acestei specializări vor fi studiate şi analizate structurile diferitelor instituţii şi organizaţii internaţionale, formarea şi evoluţia unor curente, principii şi şcoli de diplomaţie, precum şi construcţiile politice, sociale şi culturale specifice relaţiilor internaţionale. Se urmăreşte formarea de specialişti în acest domeniu, dorindu-se o aprofundare a cunoştinţelor în domeniu prin aplicarea metodelor specifice de cercetare istorică. Absolvenţii acestei specializări pot activa în diplomaţie, în centre şi instituţii de cercetare universitare şi din cadrul Academiei Române, în diverse instituţii publice sau ca profesori pentru învăţământul preuniversitar şi universitar.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Istorie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Ordinea europeană (1815-1878) / Europen Order (1815-1878)
 • Ordinea mondială după 1989 / World Order after 1989
 • Organizarea păcii dupa Al Doilea Război Mondial. Războiul rece / Organization of Peace after the Second World War. The Cold War
 • Relații internaționale și strategii matrimoniale în secolul XIX / International Relations and the Matrymonial Strategies in XIXth Century)
 • Sistemul modern de state (1648-1815) / Modern State System (1648-1815)
 • Sistemul securității colective (1919-1939). Originile celui de-al Doilea Război Mondial / The Collective Security System (1919-1939). The Origins of the Second World War
 • Tripla Alianță și Antanta (1879-1914). Originile Marelui Război / Triple Alliance and Entente (1879-1914). The Origins of the Great War
 • Europa de Răsărit în relațiile politice internaționale în secolele XVII-XVIII / Eastern Europe within Political International Relations in XVIIth-XVIIIth Centuries
 • Francofonia
 • Cultură și politici internaționale / French-Speaking World
 • Culture and International Politicies
 • Introducere în studiul relațiilor internaționale / Introduction to the Study of Iternational Relations
 • Minorități și geopolitică în Balcani - secolul XX / Minorities and Geopolitics in the Balkans - XXth Century
 • Relații internaționale
 • Istorie și politologie/ International Relations
 • History and Political Science
 • Relații și instituții cultural internaționale / International Cultural Relations and Institutions
 • Construcția europeană - evoluții politice
 • sociale și culturale / European Constructions-Political
 • Social and Cultural Developments
 • De la Liga Națiunilor la Organizașia Națiunilor Unite / From the Ligue of Nations to the United Nations Organization
 • Diplomația
 • Norme
 • principii
 • instituții
 • școli / The Diplomacy
 • Rules
 • principles
 • institutions
 • schools
 • Elemente de drept și organizații internaționale / Notions of Law and International Organizations
 • Imaginarul politic și geneza identitășilor etno-naționale în Europa (secolele XIV-XIX) / Political Imaginary and the origins of the etno-national Identities in Europe (XIVth-XIXth Centuries)
 • Instituții și organizații economico-financiare internaționale / International Economic and Financial Institutions and Organizations
 • Mass media și relații internaționale / Mass media and International Relations
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertație / Traineeship for preparing dissertation

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi: Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă. Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine. Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană. Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer