Despre program

Masteratul Consiliere și integrare educațională (CIE) este un program interdisciplinar, ofertat prin colaborarea departamentelor de Științe ale Educației și Psihologie. Este un masterat profesional, care oferă posibilitatea accesului la studii doctorale.

Oferta curriculară este construită conform criteriilor Comisiei de Psihologie Educațională din cadrul Colegiului Psihologilor din România, respectiv concordantă cu reglementările privind Nivelul II DPPD.

Absolvenții programului sunt pregătiți pentru a preda la nivel liceal și a acționa în calitate de consilieri școlari specializați în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și specialiști în integrare educațională. Cursanții vor dobândi competențe transversale și de specialitate în domenii complexe precum: evaluare și intervenție psihopedagogică, consiliere educațională și privind cariera sau adaptare curriculară. De asemenea, programul urmărește dezvoltarea de abilități practice prin aplicații în clinica universitară și organizațiile partenere.

INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII:
• În rețeaua școlară, în calitate de consilier școlar
• În rețeaua școlară, în cabinete psihopedagogice
• În rețeaua școlară specială, ca profesor psihopedagog
• În rețeaua școlară, ca logoped sau terapeut
• În rețeaua școlară, ca profesor itinerant / de sprijin
• În cabinetele psihopedagogice din rețeaua privată
• În domeniul protecției copilului
• În organizații (non)guvernamentale de profil
• În centre sau institute de cercetare

Domeniu de licenta/master
Științe ale educației
Specializare
Pedagogie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Consiliere psihopedagogică
 • Didactica domeniului științe ale educației – dezvoltări moderne
 • Psihopedagogia adolescenților
 • tinerilor și adulților
 • Consiliere privind optimizarea procesului de învăţare
 • Etică și integritate academică
 • Managementul grupului educaţional
 • Consilierul educaţional – competenţe şi deontologie profesională
 • Voluntariat
 • Evaluare psihopedagogică
 • Metode și tehnici de consiliere educațională
 • Managementul intervenţiei în şcoala incluzivă
 • Consiliere pentru carieră și orientare vocațională
 • Managementul programelor educaționale
 • Consiliere pozitivă şi well being în şcoală
 • Intervenție logopedică preventivă și curativă
 • TIC în managementul organizațiilor educaționale și în activități de consiliere
 • Metodologia cercetării psihopedagogice
 • Intervenții psihopedagogice specifice pentru persoanele cu nevoi speciale
 • Consilierea profesorilor şi a familiei
 • Educație pentru diversitate culturală
 • Statistică aplicată în educație
 • Consilierea persoanelor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora
 • Intervenție specifică în autism
 • Managementul diferenţierii şi integrării educaţionale
 • Identificare și evaluare competențe
 • Consiliere și dezvoltare personală
 • Practică pedagogică
 • Practică de specialitate/cercetare
 • Practică pentru disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Timisoara

Facultatea de Sociologie și Psihologie

Este o facultate împărțită în 4 departamente: Asistență socială, Sociologie, Psihologie și Pedagogie. Specializarea în asistenţă socială îşi propune să prevadă o informare şi formare profesională de înaltă calitate pentru profesia de asistent social, cu referinţă la cunoştinţe, deprinderi şi valori specifice; să promoveze cercetarea ştiinţifică în domeniul asistenţei sociale în vederea clarificării unor aspecte teoretice şi a găsirii unor soluţii practice; să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială şi la emanciparea profesiei de asistent social.

Aşa cum doar un regizor sau un artist adevărat poate descifra toate înţelesurile unei opere teatrale, aşa cum doar un medic poate pune un diagnostic specializat în cazul unei boli, în aceeaşi măsură sociologii sunt singurii ce pot explica ştiinţific ce anume îi motivează pe oameni în relaţiile cu semenii lor, sunt specialiştii care înţeleg ce măşti poartă şi ce roluri joacă indivizii, cum acţionează oamenii de success în toate domeniile vieţii sociale: afaceri, politică, mass-media, sport.

Departamentul de Psihologie acopera, la nivel de licenta, toate cele patru directii majore ale psihologiei aplicate: clinica, organizationala, educationala si securitate nationala, cu un plus pentru primele doua, care sunt reprezentate foarte bine si la nivelul studiilor masterale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer