Despre program

De a forma specialişti pedagogi capabili să ofere asistarea calificată pentru conceperea şi derularea oricărui act didactic şi formativ, indiferent de vârstă, instituţie educaţională sau context educaţional, formal sau non-formal: “Profesori de profesori”. Absolvenţii acestei specializări au competenţe de educaţie şi formare pentru orice ofertă de tip educaţional. Programul de studii are un pronunţat caracter interdisciplinar, valorificând cunoştinţe din domenii multiple:pedagogie, psihologie, asistenţă socială, psihopedagogie specială, pedagogie socială, educaţia adulţilor, sociologie.

Domeniu de licenta/master
Științe ale educației
Specializare
Pedagogie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamentele pedagogiei
 • Fundamentele psihologiei
 • Fundamentele psihopedagogiei speciale
 • Istoria paradigmelor educaţionale
 • Filosofia educației
 • Teoria şi metodologia curriculum-ului
 • Introducere în pedagogia socială
 • Comunicare educaţională
 • Metode și tehnici de învățare
 • Psihologia educației
 • Psihologia dezvoltării
 • Tehnologii informaționale și de comunicare– instruire asistată de calculator
 • Sociologia educaţiei
 • Practică de specialitate
 • Limba straină (complmentar)
 • Ed.fizică (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Teoria și metodologia instruirii
 • Didactica predării ştiinţelor educaţiei
 • Educaţia adulţilor
 • Logopedie
 • Practică de specialitate
 • Antropologia educaţiei
 • Pedagogii alternative
 • Educație civică și didactica educației civice
 • ePedagogie
 • Educație și formare la locul de muncă
 • Practică pedagogică
 • Practică de specialitate
 • Educaţie antreprenorială
 • Psihopedagogia creativității
 • Limba straină (complementar)
 • Discipline complementare opționale
 • Ed.fizică (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Metodologia cercetării educaționale
 • Politici educaţionale
 • Educaţie timpurie
 • Managementul clasei de elevi/grupei de preşcolari
 • Pedagogie comparată
 • Dezvoltare și evaluare de competențe
 • Practică de specialitate
 • Practică pedagogică
 • Pedagogia învăţământului superior
 • Educaţia copiilor supradotaţi
 • Pedagogie remedială
 • Educaţia incluzivă a copiilor cu CES
 • Management educațional
 • Consiliere şi orientare educaţională
 • Educaţie pentru dezvoltare durabilă
 • Educaţie interculturală
 • Practică de licenţă
 • Educaţie non-formală și dezvoltare comunitară
 • Asistență și intervenție educațională pentru grupurile vulnerabile
 • Marketing educational
 • Management de programe şi proiecte educaţionale
 • Psihopedagogia familiei şi consiliere familială
 • Educație și inovare în diferite contexte educaționale
 • Discipline complementare opționale
 • Voluntariat (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Timisoara

Facultatea de Sociologie și Psihologie

Este o facultate împărțită în 4 departamente: Asistență socială, Sociologie, Psihologie și Pedagogie. Specializarea în asistenţă socială îşi propune să prevadă o informare şi formare profesională de înaltă calitate pentru profesia de asistent social, cu referinţă la cunoştinţe, deprinderi şi valori specifice; să promoveze cercetarea ştiinţifică în domeniul asistenţei sociale în vederea clarificării unor aspecte teoretice şi a găsirii unor soluţii practice; să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială şi la emanciparea profesiei de asistent social.

Aşa cum doar un regizor sau un artist adevărat poate descifra toate înţelesurile unei opere teatrale, aşa cum doar un medic poate pune un diagnostic specializat în cazul unei boli, în aceeaşi măsură sociologii sunt singurii ce pot explica ştiinţific ce anume îi motivează pe oameni în relaţiile cu semenii lor, sunt specialiştii care înţeleg ce măşti poartă şi ce roluri joacă indivizii, cum acţionează oamenii de success în toate domeniile vieţii sociale: afaceri, politică, mass-media, sport.

Departamentul de Psihologie acopera, la nivel de licenta, toate cele patru directii majore ale psihologiei aplicate: clinica, organizationala, educationala si securitate nationala, cu un plus pentru primele doua, care sunt reprezentate foarte bine si la nivelul studiilor masterale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer