Științe ale Educației – Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar

Despre program

Specializarea ,, Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar ‘’ pregăteşte specialişti în educaţie pentru vârstele preşcolară şi şcolară mică, capabili să poată concepe, organiza şi proiecta actul educaţional, să devină buni cunoscători ai domeniului şi ai didacticilor disciplinelor predate,să cunoască elevul şi să-l asiste în dezvoltarea sa. Viitorii profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar sunt pregătiţi să ofere servicii educative de calitate printr-o viziune diferită asupra curriculum-ului care urmăreşte educaţia centrată pe persoana elevului, aflat într-un permanent proces de devenire, de construire a personalităţii, înţeleasă în integralitatea ei. Această abordare pune în evidenţă rolul major al relaţiei educaţionale, relaţie în care profesorul nu lucrează asupra elevului, ci cu elevul, pe care trebuie să-l îndrume, să-l ajute să-şi atingă potenţialul maxim în cadrul tradiţiilor şi al propriei culturi, să devină, treptat, cetăţean al planetei, fără a-şi pierde rădăcinile şi continuând să joace un rol important în viaţa propriei naţiuni şi al comunităţii locale.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamentele pedagogiei
 • Fundamentele psihologiei
 • Fundamentele psihopedagogiei speciale
 • Istoria paradigmelor educaţionale
 • Teoria si metodologia curriculum-ului
 • Introducere în pedagogia socială
 • Matematică – învățământ primar și preșcoar
 • Metode și tehnici de învățare
 • Literatură română și literatură pentru copii
 • Psihologia educației
 • Psihologia dezvoltării
 • Tehnologii informaționale și de comunicareInstruire asistată de calculator
 • Limba română
 • Practica pedagogică
 • Limba straină (complementar)
 • Ed.fizică (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Teoria și metodologia instruirii
 • Teoria și metodologia evaluării
 • Didactica activităților matematice în învățământul preșcolar
 • Didactica matematicii în învățământul primar
 • Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar)
 • Practică pedagogică în învățământul primar
 • Didactica limbii și literaturii române
 • Didactica educației fizice și psihomotorii
 • Muzică și didactica educației muzicale
 • Educație plastică și didactica educației plastice
 • Practică pedagogică în învățământul preșcolar
 • Pedagogii alternative
 • Etică si deontologie pedagogică
 • Psihopedagogia creativității
 • Didactica activităților extracurriculare
 • Discipline complementare opționale
 • Limba straină (complementar)
 • Ed.fizică (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Metodologia cercetării educaționale
 • Educaţie timpurie
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Managementul clasei de elevi/grupei de preșcolari
 • Didactica educației tehnologice
 • Istorie şi didactica istoriei
 • Psihopedagogia jocului
 • Practică pedagogică în învățământul preșcolar
 • Educaţia copiilor supradotaţi
 • Pedagogie comparată
 • Consiliere şi orientare educaţională
 • Educaţia incluzivă a copiilor cu CES
 • Managementul instituțiilor educaționale
 • Didactica domeniului Om si societate
 • Geografie și didactica geografiei
 • Cunoașterea mediului
 • științe și didactică
 • Practică pedagogică în învățământul preșcolar
 • Practică pentru licenţă
 • Psihopedagogia familiei şi consiliere familială
 • Asistență și intervenție educațională pentru persoanele vulnerabile
 • Politici educaţionale
 • Management de programe şi proiecte educaționale
 • Educație interculturală
 • Discipline complementare opționale
 • Voluntariat (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Timisoara

Facultatea de Sociologie și Psihologie

Este o facultate împărțită în 4 departamente: Asistență socială, Sociologie, Psihologie și Pedagogie. Specializarea în asistenţă socială îşi propune să prevadă o informare şi formare profesională de înaltă calitate pentru profesia de asistent social, cu referinţă la cunoştinţe, deprinderi şi valori specifice; să promoveze cercetarea ştiinţifică în domeniul asistenţei sociale în vederea clarificării unor aspecte teoretice şi a găsirii unor soluţii practice; să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială şi la emanciparea profesiei de asistent social.

Aşa cum doar un regizor sau un artist adevărat poate descifra toate înţelesurile unei opere teatrale, aşa cum doar un medic poate pune un diagnostic specializat în cazul unei boli, în aceeaşi măsură sociologii sunt singurii ce pot explica ştiinţific ce anume îi motivează pe oameni în relaţiile cu semenii lor, sunt specialiştii care înţeleg ce măşti poartă şi ce roluri joacă indivizii, cum acţionează oamenii de success în toate domeniile vieţii sociale: afaceri, politică, mass-media, sport.

Departamentul de Psihologie acopera, la nivel de licenta, toate cele patru directii majore ale psihologiei aplicate: clinica, organizationala, educationala si securitate nationala, cu un plus pentru primele doua, care sunt reprezentate foarte bine si la nivelul studiilor masterale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer