Despre program

Misiunea specializării Administrație Publică constă în pregatirea de specialiști cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale și locale, dar şi al cercetării științifice de profil. Obiectivele specializării sunt asigurarea unei pregătiri generale în domeniu, în special insistându-se asupra însușirii cunoștințelor aferente domeniului stiintelor administrative, economice si juridice; pregătirea și perfecționarea studenților pentru a deveni funcționari publici de carieră, care să se integreze în instituțiile și autoritățile administrației publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialiști cu studii superioare în acest domeniu.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria Generală a Statului și Dreptului
 • Stiința Administrației
 • Informatică
 • Comunicare în Administrația Publică
 • Economie
 • Limba străină Integrare Europeană
 • Educatie fizică
 • Știinte Politice
 • Bazele contabilității
 • Dreptul familiei și acte de stare civilă
 • Contencios Administrativ
 • Sociologie și Logică
 • Management Public
 • Dreptul Muncii și Securității Sociale
 • Finanțe Publice
 • Marketing
 • Educație fizică
 • Practică
 • Fiscalitate
 • Drept Administrativ și Constituțional
 • Managementul Serviciilor Publice
 • Relații Publice
 • Discipline opționale (Drept civil. Drepturi Reale. Contracte
 • Dreptul Proprietății Intelectuale
 • Comunicare în Administrația Publică
 • Medierea
 • Contabilitatea Instituțiilor Publice
 • Gestiunea
 • Politici Publice
 • Strategii Publice)
 • Managementul Proiectelor în Administrația Publică
 • Disciplina opțională 5 (Managementul Resurselor Umane
 • Managementul Personalului)
 • Disciplina opțională 6 (Etica și Transparența
 • Etica în Administrțtia Publică)
 • Disciplina opțională 7 (Elemente de Drept Penal și Procedură Penală
 • Complemente și Spete de Drept Penal)
 • Disciplina opțională 8 (Tehnici și Metode ale Adoptării Deciziei Publice
 • Strategii Decizionale)
 • Disciplina opțională 10 (Dezvoltarea și Planificarea Urbană
 • Urbanism. Reabilitare)
 • Disciplina optionala 11 (Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului
 • Sustenabilitate si Risc)
 • Disciplina optionala 12 (Marketing Public
 • Marketingul Serviciilor Publice)
 • Disciplina optionala 13 (Management Strategic
 • Management si Marketing Strategic)
 • Disciplina optionala 14 (Sisteme Informatice In Management
 • Decizia Asistata de Calculator)
 • Elaborare lucrare de licenţă
 • Examen de licenţă
 • Disciplina opțională 9 (Deontologie în Administrația Publică
 • Deontologia Funcționarului Public)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Timisoara

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

Managementul este un domeniu esențial în inițierea și bunul mers al unei afaceri, instituții de stat sau ONG, a firmelor de producție sau servicii. Analiza și îmbunătățirea proceselor care au loc în interiorul unei companii, creștera productivității angajaților și calitatea produselor finite, pentru toate acestea este nevoie de un specialist bun în Inginerie și Management.

Specializarea Inginerie și Management oferă de informații generale de inginerie și economie, cu accent pe cele despre management. Așadar, vei studia în primii ani câteva materii ce țin de ingineria mecanică, electrică, construcțiilor și cea chimică, apoi materii de macro și micro economie, bazele contabilității și drept economic. Ulterior, vei învăța și discipline de tipul: marketing, bazele managementului, managementul calității, inginerie economică, ingineria valorii, managementul resurselor umane, managemntul producției şi operațiilor, ș.a.

Domeniile în care te poți angaja după absolvirea facultății sunt foarte variate: începând de la manager al propriei afaceri, până la consultant pe probleme de management la firme multinaționale, manager în diverse instituții locale sau internaționale, inginer pe probleme de calitate, in domeniul ingineriei industriale, al logisticii sau marketingului.

Strada Remus, nr.14, 300191, Timişoara, jud. Timiş, România

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer