Despre program

Ştiinţele comunicării ocupă un loc distinct în aria disciplinelor socio-umane, oferind soluţii pentru realizarea eficientă a legăturilor cu mediul interpersonal, profesional, societal. În societatea contemporană, comunicarea a devenit una dintre noţiunile-cheie, alături de concepte precum identitate, imagine, relaţie, mediere sau semnificaţie. O consecinţă vizibilă a recunoaşterii importanţei comunicării este apariţia profesiei de comunicator (specialist în relaţii publice, PR manager sau consilier de imagine – ocupaţii recunoscute şi evidenţiate în Clasificarea Ocupaţiilor din România, dar şi în majoritatea ţărilor dezvoltate ale lumii). Domeniul este, prin urmare, abordat amplu în programe de studiu care conduc la formarea profesională a specialiştilor în comunicare, angajaţi în instituţii publice, firme şi companii, organizaţii neguvernamentale de rang local, naţional şi internaţional. Între atribuţiile acestor specialişti se numără proiectarea canalelor de comunicare şi a strategiilor de comunicare pentru multiple scopuri, gestionarea comunicării interne, promovarea performanţelor instituţionale, crearea şi promovarea imaginii unei instituţii, realizarea de campanii de comunicare. Obiective: Realizarea unei pregătiri de specialitate în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice la standarde ridicate, prin încurajarea profesionalismului şi a creativităţii, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. Pregătirea studenţilor atât pentru angajarea în activităţi profesionale, cât şi pentru continuarea studiilor universitare de masterat şi doctorat. Asimilarea de către studenţi a unor competenţe specifice de în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice necesare desfăşurării de activităţi profesionale în instituţii economice, administrative, politice sau sociale şi continuării studiilor universitare.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în teoriile comunicării
 • Introducere în mass-media
 • Limba străină I
 • Medierea comunicării în limbi străine
 • Management general
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Educație fizică 1
 • Comunicare orală şi scrisă
 • Fundamentele relațiilor publice
 • Noțiuni de publicitate
 • Limba străină I
 • Medierea comunicării în limbi străine
 • Marketing
 • Educație fizică 2
 • Disipline facultative (Psihologia educației
 • Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului
 • Voluntariat)
 • Comunicare în contexte sociale
 • Comunicare cu presa
 • Retorică și argumentare
 • Pragmatică (engleză
 • franceză sau germană)
 • Comunicare în limbaje specializate (engleză
 • franceză sau germană)
 • Etica și deontologia comunicării
 • Dreptul comunicării
 • Limba străină II
 • Educație fizică 3
 • Practică 1
 • Managementul RP
 • Metode de cercetare în RP
 • Redactarea materialelor de RP
 • Comunicare în limbaje specializate (engleză
 • franceză sau germană)
 • Analiza discursului (engleză
 • franceză sau germană)
 • Disciplină opțională 1 (Științe politice
 • Bazele economiei de piață)
 • Limba străină II
 • Educație fizică 4
 • Practică 2
 • Disciplină opțională 2 (Imaginea organizațiilor
 • Protocol și ceremonial instituțional)
 • Campanii de PR
 • Comunicare internă
 • Disciplină opțională împachetată 1 (Comunicare interculturală
 • Elaborarea de produs PR cu calculatorul)
 • Disciplină opțională împachetată 2 (Cultură și comportament organizațional
 • Relații publice sectoriale)
 • Disciplină opțională 3 (Tehnici de comunicare în limbi străine
 • engleză
 • franceză sau germană
 • Medierea comunicării orale în limbi străine
 • engleză
 • franceză sau germană)
 • Disciplină opțională 4 (Comunicare corporativă
 • Instituții europene)
 • Disciplină opțională împachetată 3 (Relații publice în social media
 • Comportamentul consumatorului)
 • Disciplină opțională împachetată 4 (Comunicare politică
 • Comunicare în managementul proiectului)
 • Disciplină opțională 5 (PR în domeniul politic
 • Campanii electorale)
 • Disciplină opțională 6 (Strategii de persuasiune
 • Tehnici audio-video)
 • Elaborare lucrare de licență
 • Examen de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Timisoara

Facultatea de Științe ale comunicării

Universitatea „Apollonia” este una nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989. Alte instituţii asemănătoare sunt atinse de anchiloza rutinei, sau sufocate de suficienţa unui trecut onorabil. Universitatea „Apollonia” este o instituţie flexibilă, capabilă să se acomodeze perpetuum noului . Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele modeme şi conţin norme recunoscute ale managementului universitar european. În chip particular şi fericit la Universitatea „Apollonia” se întrepătrund armonios experienţa generaţiei adulte, de profesori experimentaţi, cu mobilitatea şi aspiraţiile profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri.

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer