Administraţie publică

Despre program

Misiunea programului de master Administraţie publică este de a contribui la specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul administraţiei publice, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii.

Acest program de master are ca misiune asigurarea formării tinerilor absolvenţi în acest domeniu şi este generată de cerinţele impuse de aderarea României la Uniunea Europeană, care presupune implementarea unor politici care să asigure funcţionarea eficientă a administraţiei publice, în interesul cetăţeanului, cu scopul reducerii diferenţelor dintre România şi celelalte state membre.

Programul îşi propune crearea de specialişti de înaltă calitate, capabili să analizeze şi să gândească critic aspectele din domeniul administraţiei publice, să soluţioneze pertinent problemele astfel încât, în urma analizei multicriteriale să fie implementate deciziile cele mai potrivite.

 

Obiectivele programului de studiu

– Adaptarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ si cercetare ale ţărilor Uniunii Europene;

– formarea unei opţiuni responsabile a cetăţenilor şi comunităţilor locale privind funcţionarea administraţiei publice, în spiritul valorilor care au generat o Europă modernă;

– dezvoltarea culturii organizaţionale în instituţiile publice care să pună în valoare competenţele individuale şi principiile societăţii bazată pe cunoaştere;

– perfecţionarea absolvenţilor în vederea integrării lor pe piaţa muncii din România şi Europa, inclusiv prin adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii actuale;

– implicarea absolvenţilor în programe de cercetare care să contribuie la creşterea calităţii învăţământului superior românesc;

– să contribuie la formarea de manageri în administraţia publică; cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Statutul şi deontologia funcţioanarului public în România şi U.E.
 • Instituţii politice europene
 • Guvernare democratică locală
 • Regimul legal al persoanei juridice de drept public
 • Regiunile - Actori ai UE. Evaluarea politicilor şi programelor regionale de cooperare teritorială
 • Eficientizarea deciziei în administraţia publică
 • Administrarea bugetelor şi a finanţelor publice
 • Management internaţional. Evaluarea instituţiilor şi organizaţiilor
 • Serviciile sociale în instituţiile administraţiei publice
 • Politici de dezvoltare regională. Practici în evaluare
 • Controlul legalităţii actelor administrative
 • Protecţia drepturilor omului în activitatea administraţiei publice
 • Managementul strategic în administraţia publică
 • Reforma instituţiilor şi politicilor europene în domeniul administraţiei publice
 • Practică de specialitate
 • Etică şi transparenţă în administraţia publică
 • Metodologia cercetării în ştiinţele administrative şi sociale
 • Relaţii publice şi comunicare
 • Regimul juridic al infracţiunilor privind serviciul
 • Procedura contravenţională
 • Managementul resurselor umane în administraţia publică
 • Stagiu de cercetare şi elaborare a lucrării de disertaţie
 • Drept european al mediului şi dezvoltare durabilă în cadrul UE
 • Indicatori sociali şi calitatea vieţii
 • Diagnoza problemelor sociale
 • Comunităţi rurale şi administraţia publică
 • Psihologie organizaţională

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Oradea

Facultatea de Drept

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer