Despre program

Misiunea programului Misiunea programului de masterat Unitatea Istoriei Europene este una de învățământ și cercetare științifică, incluzând elemente de specificitate și oportunitate în raport cu nomeclatorul național de calificări. Programul Unitatea Istoriei Europene pregătește profesori definitivi în învăţământul secundar, asistenţi universitari, documentarişti, istorici, arheologi, istoriografi, genealogişti, specialişti în demografie istorică, cercetători, arhivişti, funcţionari de stat, funcţionari publici, diplomaţi, consultanţi şi analişti politici, angajat în instituţii culturale, angajați la direcţiile de patrimoniu ale primăriilor, redactori la reviste sau ziare cu specific de istorie, angajați in instituţiile europene si euro-atlantice, euro-consilieri, lideri şi consultanţi pentru organizaţii neguvernamentale. Obiectivele programului – aprofundarea ariei de specializare inițiale, prin cunoașterea dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice istoriografiei continentului european; – consolidarea, la nivel avansat, a cunoașterii teoriilor, conceptelor şi proceselor proprii istoriei europene; – dezvoltarea capacității studențlor de a folosi instrumentele intelectuale dobândite în analize personale asupra domeniul istoriei europene, a convergenţelor europene, relaţiilor internaţionale şi a unor domenii conexe; – dezvoltarea abilității studenților pentru munca intelectuală în echipă; – cunoaşterea, la un nivel avansat, a tehnicilor de realizare de cercetări proprii, fundamentale și aplicative, în domeniul istoriei europene; – antrenarea studenților în activități de cercetare științifică; – dobândirea de abilități superioare în redactarea lucrărilor ştiinţifice; – stimularea cercetării interdisciplinare, în conformitate cu prioritățile de cercetare la nivel național.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Istorie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Paleoliticul Europei
 • Rădăcinile civilizaţiei europene
 • Arta preistorică în Europa
 • Particularităţile antichităţii europene
 • Moștenirea instituțională romană în Europa
 • Civilizaţia romană şi lumea barbară
 • Evoluţia gândirii arheologice europene
 • Migraţiile în istoria Europei
 • Oraşul medieval românesc in context european
 • Geneza statelor medievale romanesti in context european
 • Bizanţul şi Europa în Evul mediu
 • Relaţiile internaţionale în Evul mediu
 • Spaţiul carpato-danubiano-pontic si marile migraţii din Europa
 • Probleme de economie medievală românească în context european
 • Protejarea patrimoniului cultural - strategie
 • legislaţie
 • management
 • Românii şi Europa în secolul XIX
 • Românii şi unitatea europeană în secolul XX
 • Regiunea Mării Baltice: sinergii europene
 • Metodologia cercetării științifice
 • Grupări politice şi economice în Europa secolului XX
 • Ideea europeană la conferinţele de pace (sec. XVII-XIX)
 • Istoria ideilor şi doctrinelor politice europene
 • Integrarea europeană: idei
 • instituţii
 • politici
 • Practică de cercetare
 • Elaborarea lucrării de dizertaţie
 • Teoria relaţiilor internaţionale. Exemple europene
 • Spiritul european în conferinţele interparlamentare

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Targoviste

Facultatea de Științe Umaniste

Dacă există cu adevărat o tradiţie cărturărească proprie Târgoviştei, aceasta este, cu siguranţă, cea umanistă. Nu e de mirare, prin urmare, că Universitatea „Valahia” a ales să dea curs aceastei tradiţii, înglobând câteva specializări de orientare umanistă încă din anul 1992. Ele s-au dezvoltat şi îmbogăţit în timp, devenind, prin intermediul programelor de master şi doctorat, unul dintre domeniile de excelenţă ale instituţiei târgoviştene. Facultatea de Ştiinţe Umaniste a început sã funcţioneze, sub aceastã denumire, din anul 1995. Ea reuneşte în prezent, din punct de vedere administrativ, 5 specializări de licență: Istorie, Geografie, Geografia turismului, Educație Fizică şi Sport, Kinetoterapie şi motricitate specială. Lor li se adaugă specializările universitare de tip master (Unitatea istoriei europene, Fenomene geografice de risc și calitatea mediului, Educaţie fizică, turism și timp liber). Specializarea Istorie oferă şi posibilitatea continuării studiilor în regim postuniversitar, sub forma doctoratului. Admiterea, la toate formele de învăţământ, se realizează pe baza mediei examenului de bacalaureat. Deşi diferenţiate prin tradiţie şi specific, specializările Facultăţii de Ştiinţe Umaniste au în comun dorinţa şi capacitatea de a le oferi studenţilor o atmosfera academică curată şi un viitor bazat pe o educaţie de calitate. În conformitate cu strategia educativă a universităţii, toate specializările Facultăţii de Ştiinţe Umaniste sunt acreditate şi practică sistemul european de credite transferabile. Aceasta înseamnă că toţi studenţii pot beneficia de mobilităţi, susţinute financiar prin programe europene, deci şi de oportunitatea de a studia şi la alte universităţi, din ţară sau străinătate. Facultatea se mândreşte cu un colectiv didactic puternic, care reuneşte cadre didactice tinere, majoritatea recrutate din elita propriilor absolvenţi, în conformitate cu standardele riguroase de competenţă profesională solicitate unei universităţi de stat. Corpul profesoral numără însă şi specialişti experimentaţi, a căror reputaţie internaţională, unanim recunoscută, s-a clădit prin activitatea de cercetare desfăşurată, timp de decenii, în institutele Academiei Române. Calitatea ştiinţifică a corpului profesoral este demonstrată prin existenţa mai multor centre de cercetare acreditate, ca şi prin editarea, sub egida facultăţii, a nu mai puţin de trei reviste ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale prestigioase. Facultatea găzduieşte anual reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi organizează regulat conferinţe ale unor personalităţi de renume, provenite de la universităţi din ţară şi străinătate. Cadrele didactice ale facultăţii coordonează, de asemenea, numeroase proiecte de cercetare de nivel naţional şi internaţional, în care sunt integraţi şi studenţii merituoşi de la master sau doctorat. Corpul didactic este împărţit în 3 departamente autonome (Istorie, Geografie, Educaţie fizică și sport), care administrează misiunea didactică specifică fiecăruia, dar se ocupă şi de organizarea programelor de cercetare ştiinţifică proprii. Evident, fiecare departament dispune de propriul serviciu de secretariat, pentru a uşura studenţilor rezolvarea problemelor de ordin administrativ. Baza materială a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste include numeroase facilităţi, impecabil mobilate şi echipate (4 amfiteatre, 20 de săli de curs şi seminar, 2 baze sportive complexe). Ea include o bibliotecă centrală, biblioteci de specialitate, organizate în cadrul centrelor de cercetare, dar şi laboratoare de specialitate, care oferă studenţilor interesaţi posibilitatea de a se familiariza, încă de pe băncile facultăţii, cu rigorile cercetării ştiinţifice.

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Târgovişte

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer