Despre program

Masteratul urmăreşte explicarea filosofică şi interdisciplinară a două fenomene marcante ale societăţilor contemporane: apariţia noilor mişcări sociale şi intensificarea diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.) în statele-naţiune moderne. Teoria critică se referă aici la acea tradiţie din gândirea europeană, care a fost şi este preocupată de înţelegerea şi diagnoza critică a prezentului istoric, începând cu criticismul iluminist, până la filosofia şi teoria socială critică germană şi franceză din secolul XX. Multiculturalismul desemnează atât mişcările care revendică recunoaşterea socială-politică a diferenţelor de identitate ale diverselor grupuri minoritare, cât şi dezbaterile teoretice-normative din jurul acestora, propunerile de soluţionare instituţionale-legale şi implicaţiile la nivelul politicilor publice. Obiectivul masteratului constă în analiza şi cercetarea problematizărilor actuale din domeniile teoriei critice şi a studiilor multiculturale, în cadrul unui curriculum interdisciplinar (asigurat de un personal didactic alcătuit printr-o cooperare inter-departamentală), care reuneşte cursuri din domeniile filosofiei, a ştiinţelor sociale, politice şi ale comunicării etc.

Domeniu de licenta/master
Filosofie
Specializare
Filosofie
Tip program
Master
Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teorie critică în filosofia contemporană (curs predat în lb. engleză)
 • Multiculturalitate în cinematografia contemporană
 • Migrația internațională
 • Disciplina opțională 1
 • Seminar special de cercetare (Plan și metode de cercetare)
 • Hermeneutica culturii
 • Tehnici ale înțelegerii textului și tehnici de scriere în șt.
 • lit. și filosofie
 • Filosofie politică și contemporană
 • Disciplină opțională 2
 • Seminar special de cercetare II. (Bibliografie
 • surse de informare)
 • Practică de specialitate
 • Criticism și critica ideologiilor
 • Regimuri politice în secolul XX.
 • Managementul proiectelor culturale
 • Disciplină opțională 3
 • Seminar special de cercetare III. (Problematizări
 • aplicații)
 • Comunicare interculturală (curs predat în lb. engleză)
 • Etica comunicării
 • Problema multiculturalismului și a minorităților naționale
 • Disciplină opțională 4
 • Seminar special de cercetare IV. (Elaborarea disertației)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer