Despre program

Reprezentative pentru tradiţia universitară clujeană, catedrele de limba şi literatura franceză, italiană şi spaniolă, ce formează astăzi Departamentul de Limbi şi literaturi romanice, au pregătit sute de profesori de limbi, traducători şi redactori. Departamentul nostru propune acum o formare completă în trei cicluri – licenţă, master, doctorat – cu frecvenţă sau învăţământ la distanţă. Studiile oferă o formare teoretică solidă dar şi aspecte practice extrem de variate. Absolvenţii sunt pregătiţi pentru următoarele domenii: • învăţământ şi cercetare • traduceri literare şi nu numai • comunicare şi practici discursive (jurnalism, publicitate, discurs politic, discursuri specializate etc.) • secretariat şi documentare • consultanţă lingvistică • mediere şi gestiune culturală Departamentul de Limbi şi literaturi romanice oferă prin specializările sale: • discipline de specialitate şi opţionale de limbă, literatură şi civilizaţie în limbile franceză, italiană, spaniolă • activităţi curriculare (cursuri) şi extracurriculare (improvizaţie teatrală, ateliere de traduceri) susţinute de lectori străini, vorbitori nativi de franceză, italiană şi spaniolă • stagii de formare în cadrul unor instituţii culturale şi literar-artistice (Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural Italian, Institutul de Lingvistică, Centrul de Cooperări Internaţionale, Teatrul Naţional, redacţii de reviste, edituri, birouri de traduceri, biblioteci, agenţii de turism, muzee, posturi de radio şi televiziune locale, Centrul de Limbi Moderne Alpha, Catedra de Limbi străine specializate) • stagii pedagogice în instituţii de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli generale, licee) • posibilitatea de a studia la universităţi partenere din Franţa, Italia, Spania, Elveţia, Belgia, prin programe de burse • module intensive de limbă (franceză, italiană, spaniolă) pentru studenţii din anul I • studiul altor limbi în regim facultativ (portugheză etc.)

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Psihologia educaţiei
  • Pedagogie I: - Fundamentele pedagogiei - Teoria şi metodologia curriculumului
  • Pedagogie II: - Teoria şi metodologia instruirii - Teoria şi metodologia evaluării
  • Didactica specialităţii A: Didactica limbii şi literaturii italiene
  • Didactica specialităţii B: Didactica limbii şi literaturii italiene
  • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu - Specializarea A
  • Managementul clasei de elevi
  • Instruire asistată de calculator
  • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu - Specializarea B

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer