Despre program

Studii europene în limba maghiară

a. test de competenţă în limba străină (probă scrisă, 90’) – (50% din media de admitere)

b. media la examenul de bacalaureat – (50% din media de admitere)

Criterii de departajare

a. nota obţinută la proba scrisă

b. media obţinută la examenul de bacalaureat (media la examenul de licenţă pentru candidaţii licenţiaţi)

Înscrierea la concursul de admitere se face PERSONAL de către candidat, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a documentelor de mai sus , sau de către o altă persoană (ȋn numele
candidatului ) pe bază de procură notarială.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere (taxa de procesare + taxa de înscriere): 
1. candidaţii orfani de ambii părinţi
2. candidaţii proveniţi din centrele de plasament familial

– Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (180 RON):
1. angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii 
Botanice şi ai restaurantelor/cafeteriilor UBB

2. copiii personalului didactic în activitate sau pensionari (cadre didactice/personal didactic auxiliar: 
profesor, învăţător, maistru instructor, secretar, technician, laborant, bibliotecar, inginer de sistem, 
administrator financiar patrimoniu). Pe adeverinţa eliberată de unitatea şcolară se va specifica 
obligatoriu: titular sau angajat pe perioadă nedeterminată.

Taxa de admitere: 210 RON = taxa de procesare (30 RON) + taxa de înscriere (180 RON).
– Taxa de admitere (taxa de procesare + taxa de înscriere) se achită numai la casieria facultăţii.
– Taxa de admitere este nereturnabilă.

A. (1) Vor fi declaraţi admişi cu nota 10 (zece), fără susținerea concursului de admitere, în cadrul numărului de 
locuri finanțate de la buget, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii (premiile I, 
II, III, mențiune) la olimpiadele şcolare internaţionale (în domeniu), recunoscute de MEN, în perioada anilor de 
studii din liceu.
A. (2) Vor fi declaraţi admişi cu nota 10 (zece), fără susținerea concursului de admitere, în cadrul numărului de 
locuri finanțate de la buget, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut premiul I sau medalia 
de aur la Olimpiadele școlare naționale (în domeniu), recunoscute de MEN, în perioada anilor de studii din liceu.

Domeniu de licenta/master
Studii culturale
Specializare
Studii culturale
Tip program
Licență
Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Studii culturale IV. Diversitate etnoculturală în Transilvania
 • Simbolozația arhetipică
 • Sociologie
 • Structuri narative și cognitive cotidiene
 • Antropologie III. Antropologia economicii
 • Etnosemiotica
 • Filmul documentar
 • Studii culturale III. Mitologii istorice contemporane
 • Reliogiozitate populară
 • Economie și politici de dezvoltare regional
 • Antropologie VI. Antropologie scrisului
 • Lingvistica antropologică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer