Despre program

De-a lungul existenţei sale, preocuparea fundamentală a secţiei de limbă şi literatură rusă în domeniul didactic a fost aceea de a da studenţilor o serioasă formaţie profesională. În acelaşi timp, s-a asigurat o permanentă colaborare cu profesorii de limba rusă din învăţământul mediu, colaborare care s-a manifestat, în principal, în procesul de pregătire postuniversitară (cursuri de informare şi reciclare, diverse sesiuni şi reuniuni ştiintifice organizate de Departament şi unităţile şcolare). Un loc important în cadrul sesiunilor şi reuniunilor l-au ocupat problemele actuale legate de metodica predării limbii ruse.

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Limba rusă contemporană-Fonetică (CP1 Gramatică
 • Cultură şi literatură rusă veche
 • Lingvistică generală
 • Curs opțional 1
 • Educație fizică 1
 • Limba rusă contemporană- Fonetică (CP1 Gramatică
 • CP2 Conversații)
 • Cultură şi literatură rusă veche 2
 • Limba rusă contemporană – Lexicologie (CP1 Gramatică
 • Literatură rusă sec. XVIII-XIX (prima jumătate)
 • Teoria literaturii
 • Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţificã
 • Educație fizică 2
 • Limba rusă contemporană –Morfologie I (CP1 Gramatică. Traduceri-Retroversiuni
 • Literatură rusă sec. XIX (cea de-a II-a jumătate)
 • Practică profesională 1
 • Literatură comparată. Curs opțional 2
 • Limba rusă contemporană – Morfologie I (CP1 Gramatică. Traduceri-Retroversiuni
 • Literatură rusă sec. XIX (cea de-a II-a jumătate)
 • Limba rusă contemporană –Morfologie II (CP1 Gramatică. Traduceri-Retroversiuni
 • Literatura rusă sec. XX (Literatura rusă sfârşitul sec.al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea
 • Literatura rusă anii 1920-1950. Proza. Dramaturgia)
 • Curs opțional de limbă și literatură rusă. Curs optional 3
 • Practică profesională 2
 • Literatură comparată. Curs opțional 4
 • Limba rusă contemporană – Morfologie II (CP1 Gramatică. Traduceri-Retroversiuni
 • CP2 Conversaţii)
 • Literatura rusă sec XX (Literatura rusă sfârşitul sec.al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea
 • Literatura rusă anii 1920-1950. Proza. Dramaturgia)
 • Limba rusă contemporană –Sintaxă I (CP Analiză de text)
 • Literatura rusă sec. XX (Prima jumătate a sec. al XX-lea. Poezia. Modernismul rus)
 • Curs opțional de limbă și literatură rusă. Curs opțional 5
 • Practică profesională și de cercetare 1
 • Curs general opțional 6
 • Limba rusă contemporană - Sintaxă I (CP Analiză de text)
 • Literatura rusă sec XX (Prima jumătate a sec. al XX-lea. Poezia. Modernismul rus)
 • Curs opțional de limbă și literatură rusă. Curs opțional 7
 • Limba rusă contemporană – Sintaxă II (CP Traduceri-Retroversiuni)
 • Literatura rusă actuală (Literatura rusă anii 1950-1990
 • CP Analiză de text)
 • Curs opțional 8
 • Practică profesională și de cercetare 2
 • Semiotica și științele limbajului
 • Limba rusă contemporană –Sintaxă II (CP Traduceri-Retroversiuni)
 • Literatura rusă actuală(Literatura rusă anii 1950-1990
 • Curs opțional 9

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Cluj-Napoca

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer