Limbă şi literatură japoneză – limba şi literatura română / maghiară / modernă / latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată

Despre program

Specializarea Limba şi literatura japoneză diversifică oferta academică oferită de Facultatea de Litere, îmbogăţind programele instituţiei cu o specializare ce vizează studiul limbilor şi culturilor mai puţin sau deloc studiate la nivel universitar până în prezent. Specializarea propusă operează o deschidere semnificativă înspre spaţiul cultural şi educaţional nipon, faţă de care se observă un interes în continuă creştere, introducerea specializării Limba şi literatura japoneză în curricula universitară aliniind Universitatea „Babeş-Bolyai” la numeroasele universităţi europene şi americane de prestigiu, ce au în structura lor programe de limbi asiatice. Specializarea Limba şi literatura japoneză îşi propune să răspundă unei necesităţi de pregătire academică resimţită acut în spaţiul transilvănean, unde nu exista anterior niciun fel de posibilitate de studiu sistematic şi aprofundat al unei limbi şi culturi asiatice. Specializarea Limba şi literatura japoneză valorifică experienţa dobândită pe parcursul ultimilor nouă ani de către specializarea de tip B, ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Litere cu începere din anul universitar 1999/2000. Pe baza acordurilor cu universităţi europene, studenţii înscrişi la această specializare au posibilitatea de a studia limba japoneză şi la alte universităţi din străinătate, devenind beneficiarii unor burse Erasmus –Socrates sau CEEPUS. În baza acordurilor de parteneriat existente între UBB şi Universitatea din Kobe şi UBB şi Universitatea Ehime, studenţii au posibilitatea să-şi completeze/ aprofundeze studiile în Japonia, în domeniul limbii, literaturii şi culturii japoneze. Dezvoltarea specializării Limba şi literatura japoneză s-a bucurat şi se bucură de sprijinul Ambasadei Japoniei, de cel al Fundaţiei Japonia, al Japan Overseas Cooperation Agency şi al International Friendship Cultural Exchange Association. Studenţii obțin, an de an, rezultate remarcabile la Testul de competenţă lingvistică în limba japoneză (Nihongo nōryoku shiken), organizat de Universitatea Bucuresti, in colaborare cu Ambasada Japoniei si Asociatia Profesorilor de Limba Japoneza din Romania, lista lor acoperind toate nivelele de dificultate.

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Limba japoneză (Noţiuni de bază)
 • Lectură intensivă
 • scriere şi lexic (Noţiuni de bază)
 • Lingvistică generală
 • Curs opțional 1
 • Educație fizică 1
 • Lectură intensivă
 • scriere şi lexic (Nivel începător II)
 • Teoria literaturii
 • Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţificã
 • Educație fizică 2
 • Limba japoneză - curs integrat I
 • Limba japoneză - curs integrat II
 • Literatura japoneză (Epoci şi genuri literare) I
 • Curs opțional 5
 • Practică profesională și de cercetare 1
 • Curs general opțional 6
 • Tehnici discursive
 • Literatura japoneză (Epoci şi genuri literare) II
 • Curs opțional 8
 • Practică profesională și de cercetare 2
 • Semiotica și științele limbajului
 • Limba japoneză (Funcţii interpropoziţionale)
 • Lectură intensivă
 • scriere şi lexic (Nivel preintermediar I)
 • Practică profesională 1
 • Literatură comparată. Curs opțional 2
 • Limba japoneză - curs integrat I
 • Lectură intensivă
 • scriere şi lexic (Nivel preintermediar II)
 • Curs optional 3
 • Practică profesională 2
 • Literatură comparată. Curs opțional 4

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Cluj-Napoca

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer