Despre program

Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie este una dintre cele mai reprezentative unităţi de învăţământ şi cercetare din Facultate. Membrii departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan internaţional pentru cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic naţional şi european, premisă a performanţei în activităţile de pregătire a studenţilor de toate gradele. Planurile de învăţământ girate de departament asigură atât o pregătire generală în domeniul istoriei antice (pentru viitorii profesori din învăţământul mediu) cât şi competenţele ştiinţifice şi manageriale în domeniul arheologiei de teren (pentru viitorii specialişti), în cadrul celor trei cicluri universitare: nivelele licenţă, masterat şi doctorat. Garanţii suplimentare oferă accesul la bibliotecile de specialitate, proximitatea unor instituţii cu care interacţionăm (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei al Academiei române), colaborarea cu specialişti externi şi, mai ales, marile şantiere arheologice coordonate de membrii departamentului: Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, capitala provinciei romane Dacia, castrul Legiunii a V-a Macedonica de la Turda şi alte castre romane din Dacia. Studenţii participă efectiv, în timpul practicii de vară, la săpăturile arheologice. Perspectivele de obţinere a unor job-uri după absolvirea acestei specialităţi sunt promiţătoare – pe lângă calificarea de profesor în învăţământul mediu, absolvenţii performanţi au posibilitatea să practice arheologia de teren în cadrul muzeelor din ţară, în reţeaua de cercetare a institutelor de specialitate, sau chiar cariera universitară. Programele europene de mobilităţi studenţeşti şi acordurile de colaborare încheiate de UBB cu diverse universităţi europene oferă posibilitatea completării studiilor în străinătate (de exemplu Messina, Lecce, Paris, Viena etc.) sau participării efective la săpături arheologice pe şantiere din străinătate în cursul verii.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Istorie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer