Despre program

Domeniul de sănătate din care face parte și programul de studiu Tehnică Dentară are misiunea de a pregăti specialiști de nivel universitar , cu specializare în domeniul tehnicii dentare. Dintre multiplele obiective ale profilului, conform Standardelor Specifice recomandate de ARACIS se disting cele legate de asigurarea pregătirii complexe ale tehnicienilor dentari.

Obiectivele strategice ale programului de studiu Tehnică Dentară se pot grupa în :
a) învăţământ pentru formarea de tehnicieni dentari;
b) cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicii dentare.
Principala activitate a domeniului Tehnică Dentară se axează pe formarea de:
– tehnicieni dentari;
– organizarea condiţiilor pentru perfecţionarea şi specializarea tehnicienilor dentari, pentru însuşirea tehnicilor moderne în realizarea protezelor unidentare, punţilor dentare, protezei totale, protezei parţiale mobilizabile şi a aparatelor ortodontice mobile şi mobilizabile.
– stimularea formării unei culturi generale în cadrul educaţiei profesionale continue în spiritul unei bioetici moderne.

COMPETENTE PROFESIONALE:
– Utilizarea adecvata a principiilor ce stau la baza morfologiei si functionalitatii aparatului dento-maxilar
– Aplicarea notiunilor privind materialele, aparatele si echipamentele de lucru specifice laboratorului de tehnica dentar
– Proiectarea si confectionarea restaurarilor protetice fixe
– Proiectarea si confectionarea restaurarilor protetice mobile, mobilizabile si compozite
– Desfasurarea activitatilor in domenii specifice: ortodontie si chirurgie maxilo-facială
– Desfasurarea activitatilor de management, conducere si administratie sanitara.

Domeniu
Medicină
Domeniu de licenta/master
Sănătate
Specializare
Tehnică dentară
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Anatomia aparatului dento-maxilar
 • Morfologia dintilor și a arcadelor dentare
 • Informatica medicala și biostatistica
 • Biochimia materialelor dentare
 • Biofizica și fizica medicală
 • Materiale Dentare
 • Limba straina
 • Educatie fizică
 • Morfologia dintilor și a arcadelor dentare
 • Microflora cavitatii orale
 • Radiologia dentară
 • Instrumentar și aparatura de laborator
 • Materiale dentare
 • Fiziologia cavitatii orale
 • Practica medicala de specialitate
 • Stagiu de documentare și pregatire in domeniul de specialitate
 • Notiuni de protetica dentară
 • Notiuni de odonto - paradontologie
 • Tehnologia puntilor dentare
 • Tehnologia protezei unidentare
 • Limbă străină
 • Sănatate ocupationalță a tehnicianului dentar
 • Organizarea laboratorului de tehnică dentară
 • Stagiu de documentare și pregătire in domeniul de specialitate Educatie fizică
 • Tehnologia metalo - ceramică
 • Tehnologia puntilor dentare
 • Tehnologia protezei unidentare
 • Notiuni de chirurgie maxilo - facială
 • Tehnologia realizării aparatelor chirurgicale
 • Igienă
 • Practică medicală de specialitate
 • Stagiu de documentare și pregătire in domeniul de specialitate
 • Tehnologia protezei totale
 • Tehnologia protezei partiale mobilizabile
 • Tehnologia realizarii aparatelor chirurgicale
 • Tehnologia realizarii aparatelor ortodontice
 • Notiuni de ortodontie
 • Protetica dentara-Proteza totala
 • Notiunl de chirurgie maxilo - faciala
 • Elaborarea lucrarii de licenta
 • Tehnologia protezei partiale mobilizabile
 • Tehnologia protezei totale
 • Estetica faciala
 • Reconstituirea Coroanei Dentare

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Medicină, în Oradea

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Studiul medicinii la Universitatea "Dunărea de Jos" a început la sfârșitul anilor '90 odată cu înființarea specializării kinetoterapie și a specializării de asistență medicală. Coroborarea dintre tradiția medicală din aceasta zonă și mediul academic, a avut ca rezultat fondarea Facultății de Medicină în anul 2004, prin decizia Guvernului Romîniei, ca o consecință necesară a importantei și a dezvoltării socio-economice a acestei zone. Procesul educaţional în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați are un pronunțat caracter aplicativ şi practic, acesta fiind de altfel un atu al învăţământului medical gălățean, principalul nostru obiectiv fiind acela de a pregăti la cele mai înalte standarde viitorii medici, farmaciști, dentiști și asistente medicale în vederea asigurării unei asistențe medicale de înaltă calitate în regiunea Dunării de Jos. Dezvoltarea facultății este susţinută de o infrastructură modernă desfășurată pe aproximativ 8000 m2, cu amfiteatre spațioase, laboratoare și săli de lucrări dotate la nivel european, accesul în clinici performante, bibliotecă informatizată aflată într-o continuă dezvoltare, cămine noi, și facilități sportive. Facultatea noastră oferă 5 programe de studiu la nivel de licență: Medicină; Farmacie; Medicină Dentară; Asistentă medicală generală; Moaşe. Anual, sub egida Facultății de Medicină și Farmacie, se desfășoară Sesiuni Științifice Studențești, Zilele Medicale Gălățene precum și conferințe cu caracter național și internațional. Suntem onoraţi invitându-vă să ne cunoaşteţi şi să descoperiţi în Facultatea de Medicină și Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați un partener dinamic şi valoros în cercetare, educaţie şi practică medicală.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer