Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare

Despre program

Domeniul de sănătate din care face parte și programul de studiu Balneo-fizikinetoterapie și recuperare are misiunea de a pregăti specialiști de nivel universitar cu specializare în domeniul Balneofiziokinetoerapiei și recuperării. Din multiplele obiective ale profilului, conform standardelor specifice pentru domeniul medical recomandate de ARACIS se disting cele legate de asigurarea pregătirii complexe ale balneofiziokinetoterapiei.

Obiectivele programului includ:

– Dezvoltarea unui învăţământ eficient şi de calitate, bazat pe principiile moderne de pedagogie medicală;
– Creşterea calităţii, diversificarea şi amplificarea calităţii cercetării ştiinţifice;
– Reforma curiculară după normele europene;
– Proiect de masterat;
– Realizarea de granturi;
– Upgradarea informatizării la nivelul secretariatului facultăţii;
– Predarea în sistem informaţional (folosind simularea intervenţiilor);
– Dezvoltarea metodelor de cercetare şi a metodelor de predare;
– Crearea şi dezvoltarea unor centre de interes pentru atragerea studenţilor străini plătitori de taxe;
– Realizarea de contracte de colaborare cu universităţi similare din Europa.

Competenţele profesionale dobandite vor include:
– Realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei si conforme obiectivelor stabilite de medic, utilizand cunostintele fundamentale din domeniu;
– Elaborarea si realizarea programelor de masaj individualizate;
– Elaborarea si realizarea programelor de hidrotermoterapie si a altor metode specifice in acord cu patologia in cadrul programului integrat de tratament recuperator.
– Realizarea protocoalelor de electroterapie intocmite de medic;
– Efectuarea determinarilor necesare pentru stabilirea diagnosticului functional precum si monitorizarea acestuia;
– Instruirea pacientului in vederea utilizarii ortezelor, protezelor si altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene si socio-profesionale.

Domeniu
Medicină
Domeniu de licenta/master
Sănătate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Anatomie
 • Embriologie
 • Biofizica și fizica medicala
 • Fiziologie
 • Biochimie
 • Metode de explorare și evaluare in kinetologie
 • Hidrotermoterapie și balneo-climatologie
 • Electroterapie
 • Limba straina
 • Terminologie medicala (opțional)
 • Genetica medicala (opțional)
 • Educatie fizica
 • Anatomie
 • Embriologie
 • Farmacologie
 • Fiziopatologie
 • Legislatie sociala și sanitara
 • Kinetoprofilaxie
 • Igiena
 • Informatica medicala și biostatistica
 • Practica medicala de specialitate
 • Practica de urgenta (Garzi)
 • Stagiu de documentare și pregatire in domeniul de specialitate
 • Semiologie medicala
 • Radiologie
 • Masaj și tehnici complementare
 • Hidrotermoterapie și balneo-climatologie
 • Kinetologie generala și biomecanica
 • Terapie ocupationala. Ortezare. Protezare
 • Stiintele comportamentului. Psihologie .medicala. Sociologie medicala . Oeontologie medicala. Bioetica
 • Oermatologie
 • Recuperare in chirurgia mainii (opțional)
 • Recuperare dupa proceduri de chirurgie estetica (opțional)
 • Educatie fizica
 • Medicina traditionala (facultativ)
 • Semiologie chirurgicala
 • Metodologia cercetarii știintifice medicale
 • Kinetologie generala și biomecanica
 • Medicina Interna
 • Masaj și tehnici complementare
 • Neurologle
 • Metode și tehnici de kinetoterapie
 • Limba stralna
 • Practica medicala de specialitate
 • Practica de urgenta (Garzi)
 • Stagiu de documentare și pregatire in domeniul de specialitate
 • Educatie fizica
 • Homeopatie (facultativ)
 • Ortopedie și traumatologie
 • Patologie in sport. Kinetologie specifica
 • Recuperare in cardiologie și chirurgie cardiovasculara
 • Metode și tehnici de kinetoterapie
 • Recuperare in geriatrie
 • Recuperare in reumatologie
 • Nursing
 • Elaborarea lucrarii de licenta
 • Psihoterapie (opțional)
 • Dietetica (opțional)
 • Sanatate publica și management sanitar
 • Chirurgie generala
 • Recuperarea in sectia de terapie intensiva
 • Recuperare in pneumologie Si chirurgie toracica
 • Recuperare in ortopedie și traumatologie
 • Recuperare in pediatrie
 • Recuperare in afectiuni neurologice
 • Practica de urgentil (Gărzi)
 • Elaborarea lucrarii de licenta

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Medicină, în Oradea

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Studiul medicinii la Universitatea "Dunărea de Jos" a început la sfârșitul anilor '90 odată cu înființarea specializării kinetoterapie și a specializării de asistență medicală. Coroborarea dintre tradiția medicală din aceasta zonă și mediul academic, a avut ca rezultat fondarea Facultății de Medicină în anul 2004, prin decizia Guvernului Romîniei, ca o consecință necesară a importantei și a dezvoltării socio-economice a acestei zone. Procesul educaţional în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați are un pronunțat caracter aplicativ şi practic, acesta fiind de altfel un atu al învăţământului medical gălățean, principalul nostru obiectiv fiind acela de a pregăti la cele mai înalte standarde viitorii medici, farmaciști, dentiști și asistente medicale în vederea asigurării unei asistențe medicale de înaltă calitate în regiunea Dunării de Jos. Dezvoltarea facultății este susţinută de o infrastructură modernă desfășurată pe aproximativ 8000 m2, cu amfiteatre spațioase, laboratoare și săli de lucrări dotate la nivel european, accesul în clinici performante, bibliotecă informatizată aflată într-o continuă dezvoltare, cămine noi, și facilități sportive. Facultatea noastră oferă 5 programe de studiu la nivel de licență: Medicină; Farmacie; Medicină Dentară; Asistentă medicală generală; Moaşe. Anual, sub egida Facultății de Medicină și Farmacie, se desfășoară Sesiuni Științifice Studențești, Zilele Medicale Gălățene precum și conferințe cu caracter național și internațional. Suntem onoraţi invitându-vă să ne cunoaşteţi şi să descoperiţi în Facultatea de Medicină și Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați un partener dinamic şi valoros în cercetare, educaţie şi practică medicală.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer