Despre program

Domeniul de sănătate din care face parte și specializarea Asistentă Medicală Generală, are misiunea de a pregăti specialiști de nicel universitare cu specializare în domeniul asistenței medicale. Dintre multiplele obiective ale profilului, conform standardelor specifice pentru domeniul medical recomandate de ARACIS, se disting cele legate de asigurarea pregătirii complexe ale asistenților.

Obiectivele strategice ale programului de studiu Asistenţă Medicală Generală se pot grupa în :
a) învăţământ pentru formarea de asistenţi medicali;
b) asistenţă medicală generală;
c) cercetare ştiinţifică în domeniul asistenţei medicale.
Principala activitate a domeniului Asistenţă Medicală Generală se axează pe formarea de:
– asistenţi medicali generalişti;
– organizarea condiţiilor pentru perfecţionarea şi specializarea asistenţilor medicali, pentru însuşirea tehnicilor moderne în investigaţia şi tratamentul complex şi complet;
– stimularea formării unei culturi generale în cadrul educaţiei medicale continue în spiritul unei bioetici moderne.

Competenţele profesionale dobandite sunt:
– Identificarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a nevoilor de îngrijiri generale de sănătate.
– Acordarea de îngrijiri generale de sănătate
– Administrarea tratamentelor conform prescripţiilor medicului
– Efectuarea de activităţi de profilaxie şi de educaţie pentru sănătate
– Organizarea şi furnizarea de servicii de formare profesională.
– Desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate.

Domeniu
Medicină
Domeniu de licenta/master
Sănătate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Anatomie
 • Embriologie
 • Biochimie
 • Biofizică și fizică medicală
 • Igiena. Sănatatea mediului
 • Informatica medicala și biostatistică
 • Fiziologie
 • Prim ajutor
 • Limbă străină
 • Stagiu de documentare și pregatire in domeniul de specialitate
 • Educatie fizica
 • Anatomie
 • Embriologie
 • Fiziopatologie
 • Farmacologie
 • Leglslatie sociala și sanitara. Aspecte juridice ale profesiei
 • Ingrijirea calificata a bolnavului. Nursing general
 • Practică medicală de specialitate
 • Practică de urgență (Gărzi)
 • Boli infectioase. Epidemiologie. Ingrijiri calificate
 • Radiologie
 • Bacteriologie
 • virusologie și parazitologie
 • Nursing clinic și comunitar
 • Stiintele comportamentului. Psihologie medicala. Sociologie medicala.
 • Deontologie medicala. Bioetica
 • Dietetica. Ingrijiri calificate
 • Principii generale de sanatate și asistenta medicala in Boli interne
 • Limba straină
 • Principii de administratie. Principii de predare. Educatie DS sanitara
 • Fitoterapie (opțional)
 • Istoria medicinei (opțional)
 • Educatie fizica
 • Semiologie chirurgicala
 • Nursing clinic și comunitar
 • Principii generale de sanatate și asistenta medicala in Puericultura și pediatrie
 • Semiologie medicala
 • Metodologia cercetarii știintifice medicale
 • Biochimie clinica
 • Practică medicala de specialitate
 • Practica de urgenta (Garzi)
 • Stagiu de documentare și pregatire în domeniul de specialitate Îngrijiri paleative (Licenta) (facultativ)
 • Îngrijirea calificata in dermatologie
 • Îngrijirea calificata in oncologie
 • Principii generale de sanatate și asistenta medicala în puericultura și pediatrie
 • Îngrijirea calificata a bolnavilor cu afectiuni gastroenterologie
 • Îngrijirea calificata in urologie
 • Principii generale de sanatate și asistenta medicala a mamei și nou nascutului
 • Îngrijirea calificata in endocrinologie
 • Stagiu de documentare și pregatire in domeniul de specialitate
 • Imunologie generala
 • Educatie sanogenetica
 • Îngrijirea calificata in cardiologie
 • Îngrijlrea calificatll in neurologie
 • Îngrijirea calificatll in diabet și boli de nutritie Principii generale de sllnatate și asistenta medicala a bolnavilor cu tulburari de sanatate mintala și cu afectiuni psihice
 • Îngrijirea calificata in afectiuni oftamologice
 • Îngrijirea calificata in chirurgie plastica reconstructiva și estetica
 • Sanatate publica. Management
 • Nefrologie. ingrijiri calificate
 • Practica medicala de specialitate
 • Practica de urgenta (Garzi)
 • Stagiu de documentare și pregatire in domeniul de specialitate
 • Masaj și tehnici complementare (facultativ)
 • Ingrijirea calificata a bolnavilor la domiciliu
 • Principii generale de sanatate și asistenta medicala a persoanelor in varsta și geriatrie
 • Îngrljirea calificata in afectiuni O.R.L.
 • Principii generale de sanatate și asistenta medicala a bolnavilor cu afectiuni chirurgicale
 • Îngrijirea calificata a bolnavilor cu afectiuni ginecologice
 • Ingrijirea calificata a bolnavilor in servicii de urgenta și interventii in catastrofa
 • Elaborarea lucrarii de licenta
 • Medicina de familie. Ingrijiri specifice (opțional)
 • Imagistică medicală (opțional)
 • Principii generale de sllnatate și asistentll medicala a bolnavilor cu afectiuni chirurgicale
 • Îngrijirea calificatll a bolnavilor cu afectiuni osoase și traumatisme
 • Îngrijirea calificata a bolnavilor cu afectiuni chirurgicale cardiovasculare
 • Ingrljirea calificatll a bolnavilor in servicli de A.T.I.
 • Ingrijirea calificatll a bolnavilor in servicii de urgentll și Intervenții in catastrofă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Medicină, în Oradea

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Studiul medicinii la Universitatea "Dunărea de Jos" a început la sfârșitul anilor '90 odată cu înființarea specializării kinetoterapie și a specializării de asistență medicală. Coroborarea dintre tradiția medicală din aceasta zonă și mediul academic, a avut ca rezultat fondarea Facultății de Medicină în anul 2004, prin decizia Guvernului Romîniei, ca o consecință necesară a importantei și a dezvoltării socio-economice a acestei zone. Procesul educaţional în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați are un pronunțat caracter aplicativ şi practic, acesta fiind de altfel un atu al învăţământului medical gălățean, principalul nostru obiectiv fiind acela de a pregăti la cele mai înalte standarde viitorii medici, farmaciști, dentiști și asistente medicale în vederea asigurării unei asistențe medicale de înaltă calitate în regiunea Dunării de Jos. Dezvoltarea facultății este susţinută de o infrastructură modernă desfășurată pe aproximativ 8000 m2, cu amfiteatre spațioase, laboratoare și săli de lucrări dotate la nivel european, accesul în clinici performante, bibliotecă informatizată aflată într-o continuă dezvoltare, cămine noi, și facilități sportive. Facultatea noastră oferă 5 programe de studiu la nivel de licență: Medicină; Farmacie; Medicină Dentară; Asistentă medicală generală; Moaşe. Anual, sub egida Facultății de Medicină și Farmacie, se desfășoară Sesiuni Științifice Studențești, Zilele Medicale Gălățene precum și conferințe cu caracter național și internațional. Suntem onoraţi invitându-vă să ne cunoaşteţi şi să descoperiţi în Facultatea de Medicină și Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați un partener dinamic şi valoros în cercetare, educaţie şi practică medicală.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer