Managementul serviciilor de sănătate

Despre program

La programele de studii din cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie se pot înscrie abdsolvenţii de studii superioare cu diplomă de licenţă din domeniul Sănătate şi domenii înrudite.

Studiile universitare de masterat în specializarea Managementul serviciilor de sănătate îşi propune să asigure cunoştinţe complementare studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale studenţilor de la această specializare, reprezentând ciclul II de studii al domeniului Medicină. De asemenea îşi propune să ofere competenţe de management unor specialişti din segmente directe şi indirecte de activităţi pentru sănătate, prin aceasta realizându-se şi parcurgerea ciclului II de studii universitare a absolvenţilor cu licenţă. Programul este focalizat pe management în sănătate prin componente de sinteză, de genul sistemelor de sănătate, politici de sănătate, etică, comportament organizaţional, marketing, managementul calităţii, informatică, medicina muncii, drept comunitar, cât şi prin componenţe opţionale, ca comunicarea în sănătate, managementul performanţei spitalului, evaluarea serviciilor de sănătate. Scopul programului este formarea unui grup de manageri cu înaltă competenţă managerială şi profesională capabili să influenţeze profesionist şi rezonant instituţiile de şi pentru sănătate.
Pe parcursul instruirii multidisciplinare teoretice şi practice, cursanţii dobândesc cunoştinţele necesare pentru viitoare cariere de management în cercetare, educaţie, organizaţii publice de sănătate, organizaţii de sănătate din domeniul privat, firme de distribuţie, case de asigurări, direcţii publice de sănătate, spitale, cabinete, clinici, asistenţă socială, medicina muncii, recuperare medicală, informatică medicală.

Obiectivele formative specifice sunt:
– Aprofundarea structurii și a proceselor specifice sistemelor de sănătate;
– Transmiterea cunoștintelor necesare pentru evaluarea, proiectarea și optimizarea calitătii, disponibilitătii și securității sistemelor energetice și a subsistemelor structurale;
– Însușirea metodelor și a modelelor de simulare și optimizare a proceselor și sistemelor serviciilor de sănătate;
– Cunoașterea produselor informatice destinate managementului sistemelor serviciilor de sănătate;
– Cunoașterea nevoilor de sănătate ale populației, precum și a impactului politicilor și strategiilor de acțiune asupra sănătătii.

Competențe dobândite:

– Evaluarea performanțelor manageriale și aplicarea componentelor manageriale de bază (decizionale, interpersonale, informaționale);
– Cunoașterea potențialului de resurse umane, materiale și financiare din sănătate, a tehnologiilor medicale și utilizarea raționala a acestora;
– Capacitatea de a identifica problemele de sănătate în populație, elaborând și proiectând studii populaționale, măsurand riscul de îmbolnavire și gradul de asociere factor de risc de boală;
– Abilitatea de a utiliza legislatia în domeniul medical și de a valorifica reglementarile specifice pentru gestionarea serviciilor de sănătate;
– Dezvoltarea deprinderilor legate de finanțarea serviciilor de sănătate modelarea, simularea și conducerea activitătilor economice pentru performanța organizației;
– Cunoașterea aprofundată a politicilor de sănătate, a tendințelor de dezvoltare și de perfecționare a serviciilor de sănătate.

Domeniu
Medicină
Domeniu de licenta/master
Medicină
Specializare
Medicină
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Politici și sisteme de sănătate
 • Managementul general și sanitar
 • Economie sanitară
 • Organizarea serviciilor de sănătate
 • Managementul situațiilor de criză în serviciile de sănătate
 • Managementul financiar în serviciile de sănătate
 • Sisteme informașionale și informatice în sănătate
 • Managementul resurselor umane în sănătate
 • Comunicarea în serviciile de sănătate
 • Managementul schimbării
 • Marketingul în serviciile de sănătate
 • Managementul calității în serviciile de sănătate
 • Sănătate publică
 • Managementul
 • asigurarea și controlul calității în laboratoarele medicale
 • Sănătatea mediului ambiant și igiena muncii
 • Managementul stresului ocupațional
 • Metodologia cercetării științifice
 • Medicina bazată pe dovezi. Evaluarea tehnologiilor medicale
 • Etică biomedicală și legislație
 • Elaborarea disertației

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Medicină, în Oradea

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Studiul medicinii la Universitatea "Dunărea de Jos" a început la sfârșitul anilor '90 odată cu înființarea specializării kinetoterapie și a specializării de asistență medicală. Coroborarea dintre tradiția medicală din aceasta zonă și mediul academic, a avut ca rezultat fondarea Facultății de Medicină în anul 2004, prin decizia Guvernului Romîniei, ca o consecință necesară a importantei și a dezvoltării socio-economice a acestei zone. Procesul educaţional în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați are un pronunțat caracter aplicativ şi practic, acesta fiind de altfel un atu al învăţământului medical gălățean, principalul nostru obiectiv fiind acela de a pregăti la cele mai înalte standarde viitorii medici, farmaciști, dentiști și asistente medicale în vederea asigurării unei asistențe medicale de înaltă calitate în regiunea Dunării de Jos. Dezvoltarea facultății este susţinută de o infrastructură modernă desfășurată pe aproximativ 8000 m2, cu amfiteatre spațioase, laboratoare și săli de lucrări dotate la nivel european, accesul în clinici performante, bibliotecă informatizată aflată într-o continuă dezvoltare, cămine noi, și facilități sportive. Facultatea noastră oferă 5 programe de studiu la nivel de licență: Medicină; Farmacie; Medicină Dentară; Asistentă medicală generală; Moaşe. Anual, sub egida Facultății de Medicină și Farmacie, se desfășoară Sesiuni Științifice Studențești, Zilele Medicale Gălățene precum și conferințe cu caracter național și internațional. Suntem onoraţi invitându-vă să ne cunoaşteţi şi să descoperiţi în Facultatea de Medicină și Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați un partener dinamic şi valoros în cercetare, educaţie şi practică medicală.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer