Despre program

Sociologii efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii și evoluției umanității și relația dintre activitatea umană și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoștințelor acumulate la definirea politicilor economice și sociale corespunzătoare anumitor categorii de populație și regiuni. Descrierea profesiei. Sociologul este persoană cu studii superioare pregătită să realizeze cercetări asupra dezvoltării societății, a structurii sociale pe grupuri și categorii, a relațiilor și instituțiilor sociale, a comportamentului social și a influenței lor asupra individului. Pune la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse.

Domeniu de licenta/master
Sociologie
Specializare
Sociologie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metodologia cercetării sociale
 • Introducere în sociologia organizaţiilor
 • Sociologia familiei
 • Sociologia comunicării
 • Psihologia educaţiei
 • Informatică şi sisteme de baze de date
 • Sociologie generală
 • Limba engleză
 • Construcţia socială a copilăriei
 • Statistică socială
 • Sociologie politică
 • Sociologia comunităţilor
 • Pedagogie
 • Activități tutorat
 • Metode de cercetare socială: abordări calitative
 • Sociologie aplicată: practica cercetării sociale
 • Teorii sociologice clasice
 • Strategii de negociere şi mediere a conflictelor
 • Identitate multiculturalism și relații interetnice
 • Sociologia educației
 • Laborator pentru elaborarea lucrării de licenţă
 • Sociologia devianţei
 • Sociologia culturii
 • Sociologia schimbărilor sociale
 • Activități tutorat
 • Psihologie socială
 • Psihologie socială
 • Psihologie socială
 • Globalizare şi integrare europeană
 • Globalizare şi integrare europeană
 • Globalizare şi integrare europeană
 • Metode de cercetare socială
 • Metode de cercetare socială
 • Metode de cercetare socială
 • Stratificare și mobilitate socială
 • Stratificare și mobilitate socială
 • Stratificare și mobilitate socială
 • Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice
 • Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice
 • Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice
 • Istoria gândirii sociale
 • Istoria gândirii sociale
 • Istoria gândirii sociale
 • Pedagogie
 • Pedagogie
 • Pedagogie
 • Sociologia spațiului virtual
 • Sociologia spațiului virtual
 • Sociologia spațiului virtual
 • Istoria sociologiei românești
 • Practică profesională
 • Teorii sociologice contemporane
 • Analiză factuală
 • Didactica specialităţii
 • Comportament organizaţional
 • Limba engleză
 • Demografie şi sociologia populaţiei
 • Sociologie medicală
 • Sociologia opiniei publice şi analiză electorală
 • Sociologia opiniei publice şi analiză electorală
 • Marketing cultural
 • Politici sociale
 • Marketing cultural
 • Laborator pentru elaborarea lucrării de licenţă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Misiunea Facultății de Științe Socio-Umane este aceea de educație și cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenți un cadru de pregătire bazat pe cunoaștere și competență. Facultatea de Științe Socio-Umane a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 410 din 25 aprilie 2002 și funcționează începând cu data de 1 octombrie 2002. În componența ei se regăsesc 4 domenii de licență acreditate: Istorie, Psihologie, Jurnalism, Relații internaționale și studii europene. Procesul Bologna este asigurat în continuarea studiilor prin intermediul a 4 programe de masterat, acreditate și prin dezvolatarea altora noi. Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Științe Socio-Umane caută în permamență să-și adapteze oferta educațională – prin discipline noi și schimburi interacademice - și profesională – prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu.

Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corpul A (Nou ), Etajul IV, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer