Despre program

Programul de studiu de licenţă Resurse umane are o misiune şi obiective în concordanţă cu valorile academice, cu autonomia universitară ce implică responsabilitate şi răspundere publică pentru educaţia oferită şi resursele utilizate în acest scop, precum şi în concordanţă cu principiile morale. El se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, precum şi celor care lucrează în domeniul resurselor umane sau care au tangenţă cu resursele umane. Cu toţii vor dobândi, la absolvirea acestui program, competenţe, abilităţi şi cunoştinţe care să le permită eficientizarea resurselor umane, creşterea contribuţiei acestora la succesul organizaţiei.

Domeniu de licenta/master
Sociologie
Specializare
Resurse umane
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metodologia cercetării în ştiinţele sociale
 • Introducere în sociologia organizaţiilor
 • Introducere în psihologie
 • Microeconomie
 • Informatică şi sisteme de baze de date
 • Introducere în psihologie
 • Sociologie generală
 • Limba engleză
 • Activități tutorat
 • Psihologia educaţiei
 • Statistică socială
 • Administrarea personalului
 • Limba engleză
 • Practica cercetării sociale
 • Teorii sociologice clasice
 • Pedagogie
 • Identitate
 • multiculturalism și relații interetnice
 • Metode de cercetare socială: abordări calitative
 • Protecție și securitate socială
 • Comportamentul consumatorului
 • Consiliere și orientare in carieră
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Cultură organizațională
 • Metode de testare și evaluare psihologică a personalului
 • Schimbare socială
 • Marketing
 • Activități tutorat
 • Psihologie socială
 • Relații publice
 • Metode de cercetare socială
 • Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice
 • Noţiuni introductive de recrutare şi selecţie a resurselor umane
 • Macroeconomie
 • Laborator de cercetare empirică
 • Demografie și sociologie populației
 • Psihosociologia conducerii
 • Limba engleză
 • Comportament organizaţional
 • Teorii organizaționale
 • Prevenire si protectie in domeniul securității în muncă
 • Analiză factuală
 • Teorii sociologice contemporane
 • Practică profesională
 • Management
 • Politica ocupării forţei de muncă
 • Noțiuni introductive de legislația muncii
 • Formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane
 • Economia întreprinderii
 • Voluntariat și responsabilitate socială

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Misiunea Facultății de Științe Socio-Umane este aceea de educație și cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenți un cadru de pregătire bazat pe cunoaștere și competență. Facultatea de Științe Socio-Umane a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 410 din 25 aprilie 2002 și funcționează începând cu data de 1 octombrie 2002. În componența ei se regăsesc 4 domenii de licență acreditate: Istorie, Psihologie, Jurnalism, Relații internaționale și studii europene. Procesul Bologna este asigurat în continuarea studiilor prin intermediul a 4 programe de masterat, acreditate și prin dezvolatarea altora noi. Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Științe Socio-Umane caută în permamență să-și adapteze oferta educațională – prin discipline noi și schimburi interacademice - și profesională – prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu.

Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corpul A (Nou ), Etajul IV, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer