Despre program

Programul de studii Asistenţă socială are ca obiectiv crearea unui sistem de competenţe necesare desfăşurării activităţilor asistenţiale destinate diferitelor populaţii aflate în dificultate. Licenţa în asistenţa socială oferă o paletă largă de oportunităţi în ceea ce priveşte domeniile de ocupare. Astfel, titularul unei licenţe în asistenţă socială poate activa ca asistent social în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii: copii, familii, minorităţi etnice, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost, persoane dependente de droguri etc. Asistentul social poate deveni angajatul unei instituţii guvernamentale dar şi în cadrul unor organizaţii nonguvernamentale.

Domeniu de licenta/master
Asistenţă socială
Specializare
Asistenţă socială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metodologia cercetării sociale
 • Sistemul de asistenţă socială
 • Introducere în psihologie
 • Cadrul legislativ în AS
 • Informatică şi sisteme de baze de date
 • Limba engleză
 • Sociologie generală
 • Psihologia educaţiei
 • Integrare europeană
 • programe și politici sociale comunitare
 • Metode de cercetare socială: abordări calitative
 • Dezvoltare comunitară şi regională
 • Integrare europeană
 • programe și politici sociale comunitare
 • Sociologia familiei
 • Practică de specialitate
 • Sociologia familiei
 • Identitate
 • multiculturalism și relații interetnice
 • Limba engleză
 • Introducere în psihopatologie
 • Activități tutorat
 • Pedagogie
 • Protecție și securitate socială
 • Laborator pentru elaborarea lucrării de licență
 • Strategii de negociere și mediere a conflictelor
 • Strategii de negociere și mediere a conflictelor
 • Plasamentul și adopția copiilor
 • Construcţia socială a copilăriei
 • Asistenţa socială a persoanelor cu adicţii
 • Practică de specialitate
 • Activități tutorat
 • Psihologie socială
 • Dezvoltare umană
 • Limba engleză
 • Metode de cercetare socială
 • Voluntariat şi responsabilitate socială
 • Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice
 • Laborator de analiză de date asistată de calculator
 • Deontologia profesiei de asistent social
 • Antropologie
 • Teorii în asistență socială
 • Practică compactă de specialitate
 • Didactica specialităţii
 • Sociologie medicală
 • Tehnici de intervenţie în asistenţă socială
 • Diagnoza şi rezolvarea problemelor sociale
 • Politici sociale
 • Managementul şi evaluarea programelor în asistenţă socială laborator
 • Laborator pentru elaborarea lucrării de licență
 • Asistenţa şi integrarea socială a persoanelor abuzate
 • Asistenţa şi integrarea socială a persoanelor cu dizabilități
 • Consiliere în asistență socială

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Misiunea Facultății de Științe Socio-Umane este aceea de educație și cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenți un cadru de pregătire bazat pe cunoaștere și competență. Facultatea de Științe Socio-Umane a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 410 din 25 aprilie 2002 și funcționează începând cu data de 1 octombrie 2002. În componența ei se regăsesc 4 domenii de licență acreditate: Istorie, Psihologie, Jurnalism, Relații internaționale și studii europene. Procesul Bologna este asigurat în continuarea studiilor prin intermediul a 4 programe de masterat, acreditate și prin dezvolatarea altora noi. Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Științe Socio-Umane caută în permamență să-și adapteze oferta educațională – prin discipline noi și schimburi interacademice - și profesională – prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu.

Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corpul A (Nou ), Etajul IV, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer