Despre program

Programul de masterat MANAGEMENTUL SISTEMELOR BANCARE se adresează celor care sunt interesaţi de o înaltă specializare în profesia bancară şi celor care doresc dobândirea unei viziuni manageriale asupra mecanismelor specifice sistemelor bancare şi instituţiilor de credit. Prin opţiunea pentru acest master veţi avea acces la o vastă tematică, specifică domeniului bancar, ce reuneşte atât abordările macroeconomice ale autoritătilor de reglementare şi supraveghere bancară, abordările comparative ale configuraţiilor sistemelor bancare contemporane, cât şi elemente de mare fineţe, legate de analiza, evaluarea şi modelarea mecanismelor de gestiune şi tehnică bancară. În urma parcurgerii disciplinelor programului de master MANAGEMENTUL SISTEMELOR BANCARE, absolvenţii vor dobândi, dezvolta şi aprofunda competenţe care să le permită: – să cunoască, în plan teoretic, metodologic şi practic, tehnicile şi strategiile din sfera politicii monetare, reglementării şi supravegherii prudenţiale, restructurării bancare; – să îsi dezvolte capacitatea de corelare a tehnicilor de analiză micro şi macroprudenţială cu evenimentele sistemice care pot afecta stabilitatea financiară; – să aprofundeze principalele caracteristici ale sistemelor bancare din ţările dezvoltate şi din cele emergente; – să îşi dezvolte aptitudinile de calcul şi interpretare a indicatorilor care exprimă performanţă şi competiţia în cadrul sistemelor bancare; – să evalueze instrumentele financiare, utilizând tehnici avansate de calcul stohastic; – să îşi dezvolte capacitatea de identificare, evaluare, monitorizare şi control a expunerilor instituţiilor de credit la riscurile bancare semnificative; – să estimeze, pe baza unui vast instrumentar econometric, o serie de modele statistice utilizate în activitatea bancară curentă; – să dobândească deprinderi privind utilizarea sistemelor informatice pentru asistarea deciziei; – să înţeleagă rolul produselor financiare derivate în activitatea financiar – bancară; – să aprofundeze rolul pieţelor de capital în susţinerea activităţii bancare; – să îşi însuşească conceptele specific activităţii de marketing strategic a unei instituţii de credit; – să evalueze procesele de guvernanţă, de control intern şi de gestionare a riscurilor unei bănci, prin derularea misiunilor de audit intern; – să utilizeze adecvat terminologia financiar – bancară în comunicarea cu medii profesionale diferite; – să valorifice cunoştinţele specifice domeniului bancar pentru explicarea şi soluţionarea unor situaţii noi, generate de funcţionarea instituţiilor financiar – monetare, şi pentru adoptarea de decizii; – să elaboreze sinteze operaţionale, rapoarte, strategii şi studii complexe, prin utilizarea conceptelor şi metodelor cantitative de analiză; – să utilizeze evidenţele empirice din literatura de specialitate, ca punct de pornire în elaborarea propriilor analize micro şi macroprudenţiale.

Domeniu de licenta/master
Finanţe
Specializare
Finanţe şi bănci
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer