Managementul resurselor și activităților turistice

Despre program

Este un program masteral care specializează conform unei tematici strict concentrate pe resurse turistice, activități turistice, managementul turistic, conceperea de programe turistice, identificarea și introducerea unor noi forme și activități turistice specifice. Programul a fost conceput pe durata a doi ani beneficiind de un plan educațional structurat în discipline fundamentale, discipline opționale și discipline facultative, cărora li se adaugă: discipline pentru studenții cu pregătirea de bază în alte domenii decât geografia, stagii de practică și stagii pentru întocmirea disertației.

CE VOI DEVENI?  Este un program masteral care specializează conform unei tematici strict concentrate pe resurse turistice, activități turistice, managementul turistic, conceperea de programe turistice, identificarea și introducerea unor noi forme și activități turistice specifice. Programul a fost conceput pe durata a doi ani beneficiind de un plan educațional structurat în discipline fundamentale, discipline opționale și discipline facultative, cărora li se adaugă: discipline pentru studenții cu pregătirea de bază în alte domenii decât geografia, stagii de practică și stagii pentru întocmirea disertației. Masterul conferă certificarea pregătirii superioare în domeniul turismului. Aceasta permite ocuparea de poziții de conducere în cadrul unor companii sau instituții cu activitate națională sau internațională sau pentru obținerea de locuri de muncă în țară și statele membre UE. Finalizarea masterului oferă perspectiva angajării în posturi de: consilier analiză, examinare, evaluare programe și proiecte turistice; consilier (grad debutant, principal, superior) la Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) și Institul Național de Cercetare Dezvoltare in Turism (INCDT); consilier științific la ANT, INCDT; expert, în cadrul direcțiilor de specialitate (proiectare și amenajare turistică, prognoză și dezvoltare turistică, promovare turistică) din cadrul primăriilor și prefecturilor; expert programe și proiecte turistice în organizații, instituții, agenții, tour-operatori, asociații de profil, linii aeriene, companii multinaționale cu departamente de profil.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Geografia turismului
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Managementul patrimoniului istoric și cultural
  • Comportamentul lucrătorului și consumatorului din domeniul serviciilor turistice
  • Tehnici cantitative și calitative de analiză și prognoză în turism
  • Turism și dezvoltare durabilă
  • Strategiile și managementul firmelor și agențiilor de turism
  • Tehnici de concepere a itinerariilor turistice

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Bucuresti

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer