Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

Despre program

Definitivează și dezvoltă pregătirea Dlicențiaților în specializarea geografia turismului și economia turismului. Este un program de studiu profesional, oferind o pregătire avansată, conform unei tematici de specialitate, ce are ca scop formarea unor competențe avansate în evaluarea potențialului turistic, cuantificarea relațiilor dintre turism și celelalte competențe ale economiei locale, amenajarea complexă a spațiilor cu funcționalitate turistică etc. Pregătirea este asigurată în colaborare permanentă cu partenerii reprezentativi ai pieței forței de muncă: OPTBR, ANAT, ANTREC.

Programul de master răspunde cerințelor Pde pe piața muncii: conducător de întreprinderi mici în turism, activități ospitaliere, de agrement; funcţionari specialişti în turism în agenţii de dezvoltare; organizator activități turistice; personal specializat în activităţile de amenajare turistică în mediul urban, în staţiuni balneoturistice, în firmele private de profil turistic, precum şi la diferite autorităţi ale statului; analişti la firme de turism; cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi de cercetare şi instituţii de învăţământ.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Geografia turismului
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Modele de organizare și dezvoltare turistică
  • Bazele Industriei ospitalității
  • Tehnici de prezentare și interpretare turistică
  • Managementul agențiilor de turism
  • Resursele sanitare și turismul de sănătate
  • Gestiunea structurilor de primire în turism
  • Ecologia serviciilor turistice
  • Etică și comunicare interculturală
  • Promovare și identitate turistică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Bucuresti

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer