Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională

Despre program

Misiune: Formarea de specialişti care să coordoneze proiecte de dezvoltare rurală şi regională. Obiective Cunoaşterea metodelor şi procedurilor de diagnoza şi evaluare a oportunităţilor de dezvoltare economică a spaţiului rural. A oferi absolvenţilor ciclului de licenţă capacitatea de a elabora şi fundamenta proiecte şi programe de dezvoltare rurală şi regională. Programul se desfăşoară în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale.

Domeniu de licenta/master
Economie
Specializare
Economia mediului
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Strategii și politici de dezvoltare regională
 • Drept comunitar
 • Economia transferului de cunoaștere
 • Metodologia și fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurală și regională
 • Strategii și politici de dezvoltare rurală
 • Auditul proiectelor de dezvoltare rurală și regională
 • Managementul întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural
 • Planificarea și modelarea dezvoltării rurale și regionale
 • Managementul cercetării piețelor agroalimentare
 • Antreprenoriat și consultanță în economia rurală
 • Sisteme de asistare a deciziei
 • Finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală și regională
 • Proiecte de investiții în mediul rural
 • Seminar științific
 • Etică și integritate academică
 • Practica de specialitate
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Domeniul agroalimentar şi mediul constituie domenii prioritare ale dezvoltării economiei româneşti. Aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 şi perspectiva integrării sunt posibile ca urmare a competenţelor distinctive de care beneficiem şi care ne distanţează net de multe ţări europene, unde eforturile au fost orientare spre alte ramuri. Valorile de excepţie ale spaţiului rural reprezintă, pentru România, o mare oportunitate, fiind deţinatorii unor reale bogăţii naturale. Dacă percepţia Uniunii Europene despre România vizează potenţialul ridicat de a răspunde siguranţei alimentare a populaţiei, de a oferi şi extinde valenţele deosebite ale agroturismului şi turismului rural, de a promova mediul, în componenţa sa naturală, economică şi socială, atunci, cu atât mai mult este necesară responsabilizarea noastră de a conştientiza aceste noi posibilităţi şi, de ce nu, de a răspunde provocărilor. De aceea, Facultatea EAM oferă şansa învăţării, a traversării graniţelor cunoaşterii mecanismelor structurilor europene şi a desfăşurării, ulterior, în calitate de manageri întreprinzători, a unor activităţi economice durabile.

Str. Mihail Moxa nr. 5-7, cod 010961, Sector 1, Bucureşti

Informatii despre Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Informații de acreditare și contact pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer