Despre program

Programul de masterat Finanțe, bănci și asigurări este gândit astfel încât cei interesați să beneficieze de cunoștințe generale, de specialitate, competențe generale și de specialitate, abilități cognitive.

Totodată, se urmărește inter- relaționarea absolvenților cu mediul social economic specific economiei concurențiale, precum și pregătirea acestora pentru domeniile competitive ale activității profesionale, respectiv ale cercetării economico-financiare și în promovarea de noi strategii în domeniu.

Studenții care vor urma acest masterat vor dobândi competențe profesionale precum: utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor avansate de lucru și de cercetare specifice domeniului financiar-bancar și al asigurărilor; realizarea de studii și lucrări complexe utilizând instrumentarul de analiză și previziune financiară în diagnosticarea performanțelor financiare și în proiectarea creșterii durabile a acestora la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private; realizarea de studii aprofundate privind investițiile
financiare și gestiunea portofoliilor, oportunitățile de finanțare eficiente pentru fundamentarea financiară a planurilor de afaceri; elaborarea de strategii în domeniul financiar-bancar si al asigurarilor și utilizarea de metode și tehnici de implementare a acestora etc.

Oportunități de carieră

Analist bancar/societate de leasing, analist financiar, asistent de cercetare
în finanțe-bănci, cercetător în finanțe-bănci, dealer-șef (arbitragist bancă), economist-șef, inspector coordonator asigurări, inspector coordonator
daune, inspector de risc, inspector de specialitate asigurări, manager bancă, manager de fond acțiuni/ obligațiuni, manager de operațiuni/produs, manager relații cu clienții băncii/societate de leasing, proiectant produse bancare, șef birou pensii, șef birou șomaj etc.

Domeniu de licenta/master
Finanţe
Specializare
Finanţe şi bănci
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer