Despre program

Economistul, absolvent al acestei specializări va putea să aplice mecanismele economiei de piaţă şi să-şi desfăşoare activitatea în diferite domenii: iniţierea şi administrarea afacerilor, managementul strategic al afacerilor, managementul resurselor umane, managementul producţiei, managementul calităţii produselor, consultanţă şi consiliere în afaceri.

Competenţe profesionale:

identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;

elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;

elaborarea şi implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);

identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control;

fundamentarea, adoptarea si implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);

utilizarea bazelor de date, informaţii și cunoștinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor manageriale

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici aplicate în economie
 • Microeconomie
 • Teoria generală a dreptului
 • Informatică
 • Management general
 • Informatică managerială
 • Limbă străină I
 • Educaţie fizică I
 • Macroeconomie
 • Statistică
 • Marketing
 • Bazele contabilităţii
 • Finanţe publice
 • Doctrine economice
 • Limbă străină II
 • Educaţie fizică II
 • Managementul inovării
 • Managementul investiţiilor
 • Contabilitate financiară
 • Microeconomie aplicată
 • Managementul producţiei
 • Limbă străină III
 • Educaţie fizică III
 • Econometrie
 • Managementul resurselor umane
 • Dreptul afacerilor
 • Managementul aprovizionării şi desfacerii
 • Managementul calităţii
 • Educaţie fizică
 • Practică
 • Modelarea deciziilor economice
 • Managementul serviciilor
 • Analiza economico-financiară
 • Management strategic
 • Managementul IMM-urilor
 • Proiecte economice
 • Analiza diagnostic şi evaluarea întreprinderii
 • Managementul costurilor
 • Management operațional
 • Finanţele firmei
 • Metodologia elaborării lucrării de licenţă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Oradea

Facultatea de Management

Atributele Facultății de Management: 

 • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
 • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
 • Corp profesoral valoros
 • Formată din 2 departamente, Departamentul Management și Departamentul Filozofie și Științe Socioumane
 • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București
 • 1800 de studenți la ciclul de licență, 1400 masteranzi și peste 200 de doctoranzi

Ce oferim? 

 1. Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii
 2. Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori
 3. Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe
 4. Cercetare ştiinţifică performantă
Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 – 10, Sectorul 1, Bucureşti, cod 010374

Informatii despre Universitatea "Emanuel" din Oradea

Universitatea Emanuel din Oradea este o școală unică în Europa. Se deosebește de toate celelalte universități prin faptul că este singura universitate baptistă conservatoare acreditată din Europa; este dedicată dezvoltării echilibrate a studenților în domeniul spiritual și academic, cu un accent special pe formarea caracterului; promovează o viață autentică prin integrarea tuturor domeniilor de studiu în concepția creștină despre lume și viață.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Emanuel" din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer