Despre program

Specializarea aparţine domeniului de studii cu acelaşi nume şi se defineşte prin câteva trăsături specifice: este plurilingvă, pluridisciplinară şi articulată după o politică lingvistică proprie, în concordanţă cu principiile fundamentale ale Cartei AILEA (Charte Internationale des Langues Étrangères Appliquées) şi oferă un parcurs în cel puţin două limbi moderne (nivel egal, superior); Disciplinele de /şi în limbi străine sunt asociate unui larg pachet de discipline din domeniile de aplicaţie: informatică aplicată şi multimedia, economie generală, management, marketing, relaţii publice, drept, contabilitate, relaţii internaţionale. Regimul limbilor este cel adoptat de toate universităţile care formează traducători şi interpreţi profesionişti: A = Limba maternă (în cazul liniilor de studii române, limba română), B= engleza sau franceza, C= engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa. Limba D=este opţională şi presupune un parcurs intensiv de 6 semestre într-o limbă altă limbă decât limba B sau limba C. Specializarea LMA formează şi dezvoltă competenţe de nivel superior în : traducere generală şi specializată, terminologie, comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală, informatică aplicată şi multimedia, editare şi revizie de text, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale. Stagiile practice sunt obligatorii şi se efectuează în companii partenere care recrutează pe baza competenţelor specifice LMA. Titlul absolventului: Traducător generalist, specialist în comunicare profesională multilingvă.

Domeniu de licenta/master
Limbi moderne aplicate
Specializare
Limbi moderne aplicate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (EN
 • FR)
 • Studii culturale
 • Limbă modernă pentru obiective specifice și studii culturale (GE
 • SP
 • IT)
 • Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală
 • Introducere în tehnica traducerii
 • Exprimare scrisă și orală
 • Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală (GE
 • SP
 • IT) Limba română. Analiză și producere de text (A)
 • Informatică aplicată
 • Economie generală
 • Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (EN,FR)
 • Limba modernă
 • Studii culturale
 • Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale
 • Paradigmele traducerii
 • Traducere. Limbaje de specialitate
 • Retrovisiuni
 • Limbaje de specialitate
 • Traducere. Limbaje de specialitate (GE
 • SP
 • IT)
 • Traduceri
 • Limba română. Redactarea lucrărilor academice
 • Limba română
 • Redactarea lucrărilor academice
 • Dimensiuni pragmatice şi semantice ale textului
 • Informatică aplicată. Introducere în internet
 • world wide web (HTML
 • CSS)
 • proiectarea şi implementarea paginilor web
 • Curs opţional I (Introducere în marketing
 • Introducere în management
 • Contabilitate primară)
 • Traduceri specializate. Iniţiere în traduceri consecutive/simultane (EN
 • FR)
 • Traduceri consecutive/simultane
 • Traduceri specializate
 • Traduceri specializate. Traduceri consecutive/simultane (GE
 • SP
 • IT)
 • Traduceri specializate
 • Traduceri consecutive/simultane
 • Aplicaţii terminologice
 • Corespondenţă comercială şi simulare globală
 • Informatică aplicată. Multimedia
 • Relaţii cu publicul. Relaţii economice internaţionale

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer