Despre program

Catedra de limba şi literatura engleză a Facultăţii de Litere este una din cele mai mari şi importante catedre în această specialitate din România. In prezent ea are 20 de cadre didactice care acoperă domenii cat mai variate de studii din domeniul anglisticii si americanisticii şi care îşi aduc o contribuţie activă nu numai în domeniul didactic dar şi la dezvoltarea cercetării ştiinţifice de specialitate şi a traducerilor prin valoroase publicaţii şi participări la manifestări naţionale şi internaţionale.

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Limba engleză (Fonetică
 • Lexicologie)
 • Literatură engleză (Literatura engleză veche şi a Renaşterii)
 • Lingvistică generală
 • Curs opțional (1)
 • Educație fizică 1
 • Limba engleză (Structura gramaticală a limbii engleze)
 • Literatură engleză (Literat. engleză veche şi a Renaşterii)
 • Limba engleză (Lexicologie)
 • Literatură engleză a secolelor 17 și 18,Iluminismul
 • Teatrul englez
 • Limba engleza (Sintaxa
 • Stilistică)
 • Literatură engleză (Poezia secolului al XVIII-lea şi Romantismul)
 • Practică profesională (1)
 • Curs opțional (2). Literatură comparată
 • Limba engleză (Sintaxa
 • Stilistica)
 • Literatură engleză (Poezia sec. al XVIII-lea şi Romantismul)
 • Limba engleză (Semantica)
 • Literatură engleză (Literatura epocii victoriene)
 • Curs opţional (3) de limbă sau literatură engleză
 • Practică profesională (2)
 • Curs opțional (4). Literatură comparată
 • Limba engleză (Semantica)
 • Literatură engleză (Literatura epocii victorene)
 • Limba engleză (Gramatică generativă)
 • Literatură engleză (Literatura engleză a secolului
 • XX și contemporană)
 • Curs opţional 5 de limba engleză
 • Curs opţional 7 de literatura engleză sau
 • americană
 • Practică profesională și de cercetare (3)
 • Curs opțional (6)
 • Limba engleză (Gramatică generativă)
 • Literatură engleză (Literatura engleză a secolului XX și contemporană)
 • Curs opţional 8 de limba sau literatura engleză
 • Limba engleză (Istoria limbii engleze)
 • Literatura americană
 • Semiotica şi ştiinţele limbajului
 • Practică profesională și de cercetare 2
 • Curs opţional 9 de limba sau literatură engleză
 • Curs opţional 10 de limba sau literatură engleză
 • Limba engleză (Istoria limbii engleze)
 • Literatura americană
 • Curs opţional 11 de limba sau literatură engleză

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer