Despre program

Misiunea programului Informatică Economică constă în pregătirea de specialişti în domeniul informaticii economice, capabili să răspundă într-o manieră modernă şi eficientă, cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediului economico-social, ale managementului modern, ale tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, aflate într-o permanentă dinamică, în concordanţă cu standardele educaţionale şi de cercetare existente la nivel european şi internațional și în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent la nivel naţional şi comunitar.

Domeniu de licenta/master
Informatică economică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Drept
 • Comunicare și relații publice
 • Birotică profesională
 • Matematici aplicate în economie
 • Bazele contabilității
 • Limba engleză și tehnici de comunicare I
 • Sport
 • Macroeconomie
 • Finanțe
 • Algoritmi de calcul și structuri de date
 • Bazele programării pe obiecte
 • Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare
 • Limba engleză și tehnici de comunicare II
 • Sport
 • Limbaje de programare I
 • Baze de date I
 • Cibernetică economică
 • Statistică
 • Bazele managementului
 • Limba și corespondența comercială engleză I
 • Sport
 • Limbaje de programare II
 • Medii de programare avansată Java
 • Econometrie
 • Marketing
 • Limba și corespondența comercială engleză II
 • Practică de specialitate
 • Baza de date II
 • Proiectarea sistemelor informatice
 • Cercetări operaționale
 • Rețele de calculatoare și internet
 • Comunicare în activitatea economică în limba engleză I
 • Poriect I - elaborarea lucrării de licență
 • SGBD Oracle - SQL
 • Grafică și multimedia
 • Drept comunitar
 • Modelarea și simularea proceselor economice
 • Comunicarea în activitatea economică în limba engleză II
 • Proiect II - elaborarea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Informatică Managerială

Facultatea organizează programe de studii universitare de licență și masterat, cu frecvență, încadrate în domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică, Specializarea Informatică economică. Atuurile Facultății de Informatică Managerială: un plasament cert pe piața forței de muncă; pe de o parte, există pe piața muncii o cerere mare de specialiști din domeniul IT, care va continua și in următorii ani, iar pe de altă parte, pregătirea absolvenților facultății corespunde cerințelor angajatorilor privind cunoștințele de specialitate și abilitățile practice necesare; recunoașterea pe piața internațională: prin aptitudinile si cunoștințele dobândite în domeniu, absolvenții facultății pot viza oferta de locuri de munca in domeniul IT la firme din țară, din străinătate, precum si in companii străine cu sediul in țara noastră; o bună legătură cu activitatea practică și cu cerințele actuale și de perspectivă ale unui specialist IT în domeniul economic; aceasta se realizează printr-o legătură permanentă cu mediul de afaceri și social, cu companii de top din domeniul IT&C, care contribuie la adaptarea permanentă a planurilor de învățământ la cerințele pieței muncii; asigură specialiști de înaltă clasă într-un domeniu în care funcțiile sunt stimulate de economie prin venituri consistente și de către guvern prin scutirea de impozit

Bd.Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 5

Informatii despre Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior particulară, acreditată și evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul "Grad de încredere ridicat”. A fost înființată în anul 1991, având drept scop adaptarea și implementarea unor valori educaționale din învățământul superior american și european, în scopul realizării standardelor de calitate și competitivitate a procesului de învățământ.

Experiența internațională constituie o componentă vitală a educației studenților și a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri și parteneriate cu universități din SUA, din Europa și America Latină, în cadrul cărora se derulează schimburi interacademice pentru cadrele didactice și studenți.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Expozitiei, Nr. 1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, Romania
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer