Despre program

Obiectivele programului de masterat: • Aprofundarea cunoștințelor în domeniul afacerilor internaţionale dobândite în timpul ciclului de studii universitare de licenţă; • Dezvoltarea capacităţii analitice şi de studiu în vederea fundamentării deciziilor de afaceri internaţionale, în particular de logistică, în contexte reale; • Obţinerea competenţelor necesare ocupării de posturi de conducere în domeniul logisticii internaţionale; • Extinderea capacităţilor de selecţionare şi interpretare a informaţiilor esenţiale dintr-o bază de date aferentă unor condiţii concrete de piaţă şi dezvoltarea aptitudinilor de comunicare profesională eficientă în mediul de afaceri intern şi internaţional, cu precădere în domeniul logisticii internaţionale; • Studierea de strategii logistice internaţionale în vederea utilizării creative a acestora în contexte reale micro şi macroeconomice.

Competenţe profesionale dezvoltate prin programul de masterat 1. Elaborarea de studii, rapoarte şi sinteze operaţionale necesare mediului profesional, având la bază cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea de concepte, metode şi instrumente de cercetare specifice ştiinţelor economice; 2. Analiza sistemică şi soluţionarea de probleme în contexte predefinite, prin utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor conceptual-metodologice pentru înţelegerea comportamentului economic; 3. Dezvoltarea capacităţii de a evalua mediul internaţional de afaceri şi de a lua decizii manageriale în acest context; 4. Identificarea de soluţii la problemele complexe, ce caracterizează Logistică Internaţională, în condiţii de incertitudine şi informare incompletă; 5. Rezolvarea creativă a problemelor din domeniul logisticii internaţionale, valorificând rezultatele cercetării individuale şi de grup, prin asumarea de competenţe şi responsabilităţi manageriale; 6. Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe prin utilizarea critic-constructivă a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice în procesul de elaborare şi coordonare a implementării acestora.

Domeniu de licenta/master
Economie şi afaceri internaţionale
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Guvernanță corporativă
 • Mediul internațional de afaceri
 • Tehnici de negociere și vânzări în logistica internațională
 • Contractare în logistica internațională
 • Comunicare de afaceri în context intercultural (engleză)
 • Cadrul instituțional de reglementare a serviciilor logistice internaționale
 • Tehnici de distribuție internațională
 • Vămuirea și controlul mărfurilor
 • Tehnici de acoperire a riscului în operațiunile logistice internaționale
 • Managementul firmei de logistică
 • Metode cantitative
 • Managementul proiectelor logistice
 • Managementul riscului client în operațiunile logistice
 • Performanțe logistice și managementul echipei
 • Comunicare de afaceri în context intercultural (franceză)
 • Lanțul de aprovizionare: management și performanță
 • Seminar științific
 • Etică și integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice Internaționale este o instituție cu vechime și cu tradiție în spațiul universitar din România, oferind studenților programe de studiu de calitate, profesorii care activează în această facultate fiind dedicați profesiei lor și domeniului în care activează. Într-o lume tot mai globalizată și mai integrată, viziunea internațională asupra dezvoltării tranzacțiilor financiare și comerciale devine fundamentală. Studierea tranzacțiilor economice din această perspectivă internațională oferă avantaje clare atât pentru cei din mediul privat (inclusiv cel financiar) cât și pentru cei din mediul public (mai ales pentru fundamentarea politicilor publice în domeniul comerțului exterior, investițiilor străine, cursului de schimb etc.).

Facultatea de Relații Economice Internaționale reprezintă o comunitate cu adevărat internațională. La învățământul ciclu licență, sunt înmatriculați studenți cetățeni ai următoarelor state: Albania, Arabia Saudită, Azerbaidjan, Bulgaria, Camerun, Canada, China, Congo, Coreea de Sud, Croația, Germania, Iordania, Iran, Italia, Kazahstan, Kenya, Macedonia, Nigeria, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Siria, SUA, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Vietnam. Anual, un număr de peste 100 de studenți pleacă pentru cel puțin un semestru la studii în alte universități din țările europene prin programul ERASMUS al Uniunii Europene. Mai mult, un număr de 10 studenți care studiază ca limbă opțională sau facultativă limba rusă au posibilitatea unui stagiu de un semestru la Institutul de stat de limba rusă „A. S. Puskin” din Moscova.

Clădirea Mihai Eminescu, Parter, Bulevardul Dacia, nr. 41, București, cod poştal 010404

Informatii despre Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Informații de acreditare și contact pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer