Despre program

Prin misiunea asumată, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E., de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează. Misiunea programului de studii universitare de masterat ştiinţific Informatică Economică constă în formarea şi perfecţionarea de specialişti cu o calificare ridicată şi adecvată pentru activităţile informatice din domeniul economic. În acest sens, programul urmăreşte să asigure cursanţilor: – cunoştințe avansate de informatică economică şi abilități analitice, de comunicare şi de lucru în echipă, compatibile cu cele transmise în universităţile europene; – abilitatea de a lucra într‐un mediu de muncă internațional şi multicultural, în structuri decizionale de nivel mediu şi superior; – implicarea în programe de cercetare ştiințifică şi participarea la sesiuni de comunicări şi simpozioane, în vederea completării, sistematizării şi aplicării cunoştințelor dobândite. Totodată, este vizată integrarea programului de masterat ştiințific Informatică Economică în Spațiul European de Învățământ Superior şi în Spațiul European al Cercetării. Misiunea de învățământ şi cercetare ştiințifică asumată se justifică prin elemente de pertinență şi oportunitate în raport cu Clasificarea ocupaţiilor din România şi se raportează la obiectivele de învățământ şi de cercetare ştiințifică. Prin planul său de învățământ, programul de studii universitare de masterat ştiințific Informatică Economică asigură absolvenților săi competențe compatibile cu următoarele calificări din Clasificarea ocupaţiilor din Români: Grupa 213 ‐ Specialişti în informatică, cuprinzând subgrupele: – 2131 Analişti, programatori, proiectanţi sisteme informatice, consultanţi în informatică: analist (213101); programator (213102);proiectant sisteme informatice (213103); consultant în informatică (213104); – 2139 Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare: inginer (administrator) de sistem în informatică (213901); administrator de rețea de calculatoare (213902); administrator baze de date (213903); programator de sistem informatic (213904); inginer de sistem software (213905); manager proiect informatic (213906); specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator (213907). Specialiştii pregătiți sunt capabili de a concepe, proiecta, elabora, testa, implementa şi dezvolta sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele şi opțiunile de informatizare.

Domeniu de licenta/master
Informatică economică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie
 • Algebră
 • Bazele statisticii
 • Bazele cercetărilor operaționale
 • Bazele tehnologiei informației
 • Bazele programării calculatorelor
 • Limba engleză și comunicare de specialitate
 • Limba franceză și comunicare de specialitate
 • Analiză matematică
 • Statisică
 • Algoritmi și tehnici de programare
 • Sisteme de operare
 • Bazele ciberneticii economice
 • Marketing
 • Contabilitate
 • Programare Orientată Obiect
 • Baze de date
 • Statistică macroeconomică
 • Probabilități și statistică matematică
 • Microeconomie cantitativă
 • Management
 • Finanțe
 • Programarea aplicațiilor Windows
 • Macroeconomie cantitativă
 • Programare evolutivă și algoritmi genetici
 • Structuri de date
 • Programare multiparadigmă- Java
 • SGBD Oracle
 • Practică de specialitate
 • Managementul riscului în afaceri internaționale
 • Antreprenoriat în comerț
 • turism și servicii
 • Gestiunea financiară a întreprinderii
 • Nagocieri internaționale
 • Managementul relațiilor cu clienții
 • Etică și integritate academică
 • Econometrie
 • Rețele de calculatoare
 • Dispozitive și aplicații mobile
 • Multimedia
 • Analiza datelor
 • Tehnologii Web
 • Demografie
 • Sondaje și anchete statistice
 • Cercetări operaționale
 • Cibernatica sistemelor economice
 • Robotică
 • Modelare stochastică în domeniul economic
 • Sociologie
 • Serii de timp
 • Proiectarea sistemelor informatice
 • Pachete software
 • Sisteme informaționale economice
 • Calitate și testare software
 • Dreptul afacerilor
 • Drept
 • Pregătire lucrare licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer