Despre program

Programul îşi propune dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul raportărilor financiare, auditului intern şi financiar. Pentru îndeplinirea misiunii, programul masteral „Audit Financiar, Control și Audit Intern”, își propune următoarele obiective principale:

– dezvoltarea deprinderilor de organizare, planificare şi realizare a activităţilor de audit şi control intern;

– însuşirea modului de cercetare, documentare şi raportare în audit şi controlul intern;

– aprofundarea cunoaşterii procedurilor de audit şi de control intern şi sporirea abilităţilor practice de utilizare în practică a acestora;

– dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu beneficiarii serviciilor de audit şi control intern;

– formarea de competențe în domeniul auditului financiar, auditului intern și controlului intern, în vederea echivalării testului de acces la stagiu CAFR;

– pregătirea de specialiști cu studii superioare aprofundate în domeniul contabilității financiare și manageriale, capabili să opteze pentru o politică contabilă, fiscală sau juridică care să rezolve eficient problematica complexă a deciziilor la nivelul entităților economice din orice domeniu de activitate;

– dezvoltarea de abilități în domeniul tehnologiei informației pentru specialiștii din domeniul contabilității şi auditului financiar, astfel încât prestațiile acestora în cadrul entităților economice din orice domeniu să corespundă cerințelor la nivel internaţional.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Normalizare contabilă
 • Standarde generale de audit şi norme profesionale
 • Standarde internaţionale privind raportarea financiară
 • Doctrina contabilă şi deontologia profesiei
 • Control şi audit intern
 • Situații financiare consolidate
 • Dreptul afacerilor
 • Disciplină opțională
 • Fuziunea
 • divizarea și lichidarea entităților economice
 • Metode de evaluare a afacerilor
 • Contabilitatea şi auditul entităţilor din piaţa de capital
 • Auditul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Înfiinţată în 1990 ca institutie de învăţământ superior particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost acreditată prin Legea nr. 241 din 23 aprilie 2002.

Începand cu anul universitar 1999-2000 a fost dat in functiune noul sediu al universitatii din Bulevardul Vacaresti (statia de metrou Timpuri Noi); conceput ca un campus universitar de standard occidental.

Universitatea are in structura sa trei facultati: Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative.

Universitatea respecta valorile democratiei si ale statului de drept si actioneaza pentru promovarea lor in societatea romaneasca. Este apolitica si nu permite orientarea procesului de invatamant catre nici una din doctrinele si practicile ideologice.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer