Despre program

Cu următoarele competenţe la absolvire: -bazele teoretice ale informaticii -utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare -programare în limbaje de nivel înalt -implementarea si testarea produselor software

Domeniu de licenta/master
Informatică
Specializare
Informatică aplicată
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algoritmi și structuri de date
 • Programare
 • Logică computațională
 • Algebra si geometrie analitica
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Limbaje formale și teoria automatelor
 • Calcul diferențial și integral
 • Stagiu de practica
 • Elemente de design web
 • Metode și practici în informatică
 • Limbă străină (complementar)
 • Ed.fizică şi sport (complementar)
 • Birotica (facultativ)
 • Stagiu IT (facultativ)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Teoria grafurilor și combinatorică
 • Sisteme de operare
 • Baze de date
 • Rețele de calculatoare
 • Probabilități și statistică
 • Programare
 • Proiect individual
 • Structuri de date avansate
 • Programare logică
 • Programare pe dispozitive mobile
 • Inginerie soft
 • Proiect colectiv
 • Stagiu de practica
 • Programare funcțională
 • Tehnici de compilare
 • Dezvoltarre pe aplicații pe platforma .NET
 • Limba straina (complementar)
 • Ed.fizică şi sport (complementar)
 • Disciplină complementară opțională
 • Comunicare (facultativ)
 • Cultura europeana (facultativ)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Metode numerice
 • Sabloane de proiectare
 • Inteligență artificială
 • Tehnologii web
 • Stagiu lucrare licență
 • Medii de proiectare și programare
 • Programarea sistemelor în timp real
 • Managementul proiectelor informatice
 • Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale
 • Programare concurentă și distribuită
 • Grafică și interfețe utilizator
 • Stagiu lucrare licență
 • Securitate și criptografie
 • Prelucrarea imaginilor
 • Cloud Computing si IoT
 • Administrarea rețelelor
 • Testarea sistemelor software
 • Programare web
 • Metode numerice
 • Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale (complementar)
 • Disciplină complementară opțională
 • Voluntariat (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Timisoara

Facultatea de Matematică şi Informatică

Profilul universitar se conturează la Brașov în 1960, anul în care ia ființă Facultatea de Matematică, componentă a Institutului Pedagogic din Brașov, alături de facultățile de Științe Naturale, Fizică-Chimie și Muzică (apărută ulterior). În 1971 învățământul superior brașovean se restructurează sub denumirea de Universitatea din Brașov, devenită în 1991 Universitatea Transilvania din Brașov. În cadrul acesteia, specializările din domeniul matematic și informatic, cu durata studiilor de 4-5 ani funcționează succesiv în cadrul Facultății de Matematică și Informatică (1971-1974), Facultății de Științe (1974-1978), Facultății de Matematică (1978-1987), Facultății de Științe (1990-2001) și respectiv Facultății de Matematică și Informatică (din 2001). Sunt organizate studii de masterat în matematică și informatică (din 1995).

Din anul 2005 se trece la restructurarea tip Bologna a învățământului matematic și informatic. Noua organizare cuprinde ciclul de Licență (3 ani), ciclul de Masterat (2 ani) și ciclul de Doctorat (3 ani). Facultatea organizează 4 programe acreditate de Licență - învățământ de zi (Matematică Informatică, Informatică, Informatică aplicată în limba germană, Informatică aplicată), 3 programe de Masterat Bologna și un program de Licență Informatică ID - învățământ la distanță. În facultate activează în prezent 5 conducători de doctorat.

Str. Iuliu Maniu, nr. 50, Brașov, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer