Chimie clinică și de laborator sanitar

Despre program

Departamentul de Biologie-Chimie a Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie de la Universitatea de Vest din Timişoara, organizeazǎ, începând cu anul universitar 2015-2016, programului de masterat cu denumirea: CHIMIE CLINICĂ ŞI DE LABORATOR SANITAR. Programul de studii universitare de masterat vizează o specializare avansată, încadrându-se în curricula academică a Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (I.O.S.U.M.) 

SCOPUL, MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI MASTERAL
Chimiştii, Biologii şi Biochimiştii din laboratoarele medicale din Romania lucrează în 25 de specialităţi medicale: biochimie medicala, bacteriologie, biologie aplicata, chimie sanitară, citologie, combaterea vectorilor si toxicologia pesticidelor, controlul biochimic al medicamentelor, controlul biochimic si biologic a medicamentului, controlul farmacologic si toxicologic al medicamentului, controlul fizico-chimic al medicamentelor, controlul microbiologic al medicamentului, ecologia si combaterea vectorilor si toxicologia pesticidelor, epidemiologia bolilor transmisibile, genetica, genetica-chimia acizilor nucleici, hematologie, hematologie transfuzionala, igiena radiatiilor, imunochimie – serologie, imunologie clinica, microbiologie sanitara, parazitologie, radiatii nucleare, toxicologie medico-legala, toxicologie, virusologie. 

Programul de studii universitare de masterat CHIMIE CLINICĂ ŞI DE LABORATOR SANITAR are ca scop formarea de specialişti pentru laboratoarele de analize medicale şi laboratoarele de chimie sanitară. Specializările acoperite în cadrul masteratului: chimist specialitatea CHIMIE SANITARĂ (alimente, apă, aer), IMUNOCHIMIE-SEROLOGIE, TOXICOLOGIE, GENETICA – CHIMIA ACIZILOR NUCLEICI, EPIDEMIOLOGIA BOLILOR TRANSMISIBILE, CONTROLUL FIZICO-CHIMIC AL MEDICAMENTULUI, ECOLOGIA SI COMBATEREA VECTORILOR SI TOXICOLOGIA PESTICIDELOR, BIOCHIMIE MEDICALĂ, TOXICOLOGIE MEDICO – LEGALĂ. 

Necesitatea unui astfel de program de studii de master este argumentată prin: 
– existenţa unei cereri reale de specialişti pentru laboratoarele de analize medicale şi laboratoarele de chimie sanitară.
– este un program de studiu corelat priorităţilor educaţionale la nivel naţional. 
– potenţialul uman şi ştiinţific al corpului profesoral existent în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara acoperă disciplinele specializării; 
– introducerea în planul de învăţământ a disciplinelor corelate cu specializările din domeniul medical
– acest program de masterat este o necesitate pentru cerinţele de calificare ale chimiştilor ce activează în laboratoarele de analize clinice sau de control sanitar. Practica de specialitate (de 2 sǎptamani) se realizeaza prin intermediul unor convenţii de practica în cadrul laboratoarelor medicale cu care existǎ convenţii de colaborare.

Programul de master este acredidat si acceptat de ORDINUL BIOCHIMISTILOR, BIOLOGILOR ŞI CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN ROMANIA (OBBCSSR) (Nr. 840/21.09.2015) cu 150 de credite în programul de pregǎtire profesionalǎ continuǎ pentru biologi, chimişti şi biochimişti din sistemul sanitar. Programul de master poate astfel susţine si pregǎtirea continuǎ a celor care lucreazǎ deja în domeniul sanitar precum şi a celor care doresc sǎ ajungǎ în sistemul sanitar.

Domeniu de licenta/master
Chimie
Specializare
Chimie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Determinari volumetrice si gravimetrice in laborator clinic si sanitar
 • Chimie sanitara- apa
 • aer
 • sol
 • Chimia si toxicologia pesticidelor
 • Chimia si controlul chimico-sanitar al alimentelor
 • Chimia acizilor nucleici
 • Tehnici cuplate de analiza pentru controlul fizico-chimic al medicamentului
 • Tehnici spectroscopice in laborator clinic si sanitar
 • Bioanorganica clinica
 • Chimia substantelor dezinfectate
 • Toxicologie si toxicologie medico-legala

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Timisoara

Facultatea de Chimie

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer