Physics and Technology of Advanced Materials

Despre program

Principalele obiective ale specializării “ Physics and Technology of Advanced Materials” sunt: 1. Completarea cunoştinţelor de fizică necesare în domeniile de vârf ale fizicii aplicate- fizica materialelor cristaline si a nano microsistemelor. 2. Însuşirea tehnicilor experimentale de obţinere a materialelor cristaline si a nanomicrosistemelor şi a investigării proprietăţilor caracteristice, folosind metodele specifice domeniului. 3. Crearea unui sistem coerent şi funcţional de cunoştinţe fundamentale în domeniul fizicii materialelor cristaline si a nano-microsistemelor, precum şi însuşirea principalelor metode şi tehnici de obţinere a acestor materiale. De asemenea, se are în vedere pregătirea unor specialişti care să utilizeze metodele de simulare numerică a proceselor de obtinere în vederea optimizării, atât a instalaţiilor folosite cât şi a calităţii materialelor obţinute. 4. Deprinderea utilizării complexe a calculatorului prin: iniţierea în simularea numerică a proceselor de transfer de caldură şi substanţă, utilizarea calculatorului în activităţile de informare şi de redactare a documentelor. Competenţe generale şi specifice: Programul propus urmăreşte pregătirea de absolvenţi în fizică şi fizica materialelor, care să posede o capacitate superioară de analiză şi sinteză, capacitate de organizare, abilităţi de a lucra cu calculatorul, capacitatea de a soluţiona probleme şi de a lua decizii. Absolvenţii vor fi capabili să conceapă şi să deruleze proiecte de anvergură, să se adapteze la noi situaţii, să transpună în practică cunoştinţele dobândite.

Domeniu de licenta/master
Fizică
Specializare
Fizică
Tip program
Master
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Complements of solid state physics and statistical physics
 • X-ray characterization of materials
 • Complements of the material physics
 • Crystal growth methods
 • Rheological characterization of materials
 • Relaxation processes in advanced materials
 • Transport phenomena
 • Nano particle systems in electromagnetic fields
 • Ethics and academic integrity. Methodology of scientific work
 • Computational methods in the materials science
 • Nanosystems in electromagnetic fields
 • Magnetism of nanosystems
 • Condensed Matter Spectroscopy
 • Specialization practice (projects
 • etc)
 • Rheological characterization of materials
 • X-ray characterization of materials
 • Specialization practice (projects
 • etc)
 • Practice for elaboration of dissertation

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Timisoara

Facultatea de Fizică

Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

În prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de specialitate, în care se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare in vederea elaborarii lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat. Un rol important in activitatea de cercetare îl joacă Institutul de Fizica, care funcționează din anul 1963. Înfințat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe laboratoare de cercetare în care iși desfașoară activitatea cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți de la master și cei care iși pregătesc lucrarea de licență în diferite domenii ale fizicii. Dintre laboratoarele facultății, precum și a institutului amintim: laboratorul de magnetism, laboratorul de rezonanță electronică de spin, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice supraconductoare cu temperatură critică ridicată, laboratorul de biomateriale, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice cristaline și vitroase, laboratorul de fizică atomică și nucleară, laboratorul de corp solid, laboratorul de ultraacustică, laboratorul de optică, laboratorul de spectroscopie optică, laboratorul de laseri, laboratorul de optotehnică, etc.

Facultatea de Fizică participă în prezent la numeroase programe de cercetare cu alte universități și institute de cercetare din străinătate cum ar fi: Universitatea “Joseph Fourier” și Laboratorul de magnetism, din Grenoble; Universitatea Tehnică din Viena; Universitatea din Geneva; Universitatea Liberă din Bruxelles; Universitatea “Eotvos Lorand”, Budapesta; Universitatea “Kossuth Lajos”, Debrecen; Universitatea din Louvaine; Institutul de cercetare în domeniul corpului solid din Varșovia; Institutul de Fizică din Chișinău.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer