Despre program

Programul de studiu are locația în București. În condițiile în care pe piața mondială industria turistică oferă numeroase locuri de muncă și participă cu un procent tot mai mare în realizarea veniturilor, se impune formarea unui număr tot mai mare specialiști. Siguranța afacerilor din turism și cerința crescândă de relaxare a populației reprezintă certitudini pentru inserția absolvenților pe piața muncii. Conform nomenclatorului național de ocupații, absolvenții programului de studii universitare de licență (Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI) dobândesc diploma de licență în domeniul GEOGRAFIE, iar cei ai programului de studii de master, dobândesc titlul de ANALIST ÎN TURISM. Posibilitățile de a găsi un loc de muncă se deschid încă din timpul studiilor universitare de licență și de master, prin practica de specialitate la societăți de profil din țară și din străinătate sau în cadrul unor instituții naționale, teritoriale administrative, culturale și de educație.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Geografia turismului
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Topografie
 • Geografie fizică generală
 • Meteorologie
 • Hidrologie (generală şi ape subterane)
 • Geografie economică
 • Oceanografie
 • Geografia mărilor și oceanelor
 • Geografia turismului
 • Discipline complementare (Informatică
 • Geologie generală
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Aplicație practică
 • Cartografie
 • Geografie umană generală
 • Climatologie
 • Hidrologie (potamologie şi limnologie)
 • Geografia Mării Negre
 • Geografia activităților
 • industriale
 • Geografia resurselor naturale
 • Discipline complementare (Teledetecție
 • Sisteme informaționale geografice – GIS
 • Cartografie digitală
 • Geologia României
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Geomorfologie generală
 • Biogeografie
 • Biomuri continentale
 • Geografia populaţiei
 • Geografie Regională – Europa
 • Geografie politică
 • Macrostructuri politico – teritoriale
 • Economie generală
 • Regiuni geografice și turistice ale lumii
 • Zone și regiuni turistice mondiale
 • Etnografie
 • Discipline complementare (Legislație în turism
 • Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Practică profesională
 • Geomorfologie aplicată
 • Geoturism
 • Geografia solurilor
 • Pedologie
 • Geografia așezărilor umane
 • Toponimie
 • Evaluarea resurselor turistice
 • Potențial turistic general
 • Sisteme teritoriale și planificare în turism
 • Europa multiculturală
 • Diferențieri socio-culturale în Europa
 • Turism cultural
 • Geografia sănătății și serviciilor sanitare
 • Discipline complementare (Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Geografia fizică a României (morfostructură și relief)
 • Geografia polulației și așezărilor României
 • Geografie regională – Carpați și Subcarpații României
 • Mari regiuni geografice ale României: Carpații și Subcarpații
 • Geografie socială
 • Geografie rurală
 • Economia turismului
 • Analiza macro-economică în turism
 • Unități turistico geografice în România
 • Zone turistice naturale în România
 • Turism rural
 • Managementul turistic al spațiului rural
 • Management și turism
 • Politici promoționale în turism
 • Promovarea produselor turistice
 • Tehnici de ghid și însoțitor de grup
 • Geografia serviciilor
 • Discipline complementare (Practică suplimentară
 • Limba străină
 • Tehnici de prim ajutor)
 • Practică în vederea elaborării lucrării de licență
 • Geografia fizică a României (climă
 • ape
 • vegetație
 • soluri)
 • Geografia economică a României
 • Geografie regională a României (Dealurile
 • podișurile și câmpiile)
 • Mari regiuni geografice ale României: Dealurile
 • podișurile și câmpiile
 • Geografie culturală
 • Geografie urbană
 • Patrimoniul turistic al României
 • Montanologie și turism montan
 • Geomorfosituri
 • Turism urban
 • Managementul turistic al spațiului urban
 • Marketing în turism
 • Organizarea spațiului turistic
 • Amenajări turistice
 • Ecoturism
 • Tehnici de ghid și însoțitor de grup
 • Aplicații GIS în turism
 • Discipline complementare (Limba străină
 • Tehnici de evaluarea riscului)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Bucuresti

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer