Despre program

Domeniul de licență a fost creat în scopul formării de specialiști în domeniul evaluării impactului asupra mediului, organizării activităților de protecție, gestionării și dezvoltării durabile a mediului.

Specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI oferă o pregătire generală în domeniul științelor mediului înconjurător, dar permite totodată aprofundarea problematicii privind calitatea și protecția mediului.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţa mediului
Specializare
Geografia mediului
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Geografie fizică generală
 • Fizica mediului
 • Geologie generală
 • Meteorologie
 • Hidrologie
 • Biologie vegetală
 • Topografie
 • Sociologia mediului
 • Tehnici multimedia
 • Discipline complementare (Introducere în statistică aplicată în mediu
 • Geografie economică
 • Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Practică de teren
 • Geografie umană generală
 • Chimia mediului
 • Introducere în știința mediului
 • Climatologie
 • Oceanografie
 • Hidrochimie
 • Biologie animală
 • Cartografie
 • GIS
 • Etică profesională în cercetarea mediului
 • Discipline complementare (Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară
 • Filosofie)
 • Știința solului
 • Ecologie generală
 • Teledetecție
 • Economia mediului
 • Tehnologii nepoluante
 • Geomorfologie generală
 • Hidrobiologie
 • Ecologie acvatică
 • Hidrogeologie
 • Discipline complementare (Analiza sistemică a mediului
 • Geografia populației
 • Geodemografie
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Practică profesională
 • Degradarea terenurilor
 • Introducere în ecologia peisajului
 • Biomuri continentale
 • Poluarea mediului
 • Poluarea fizică
 • chimică și biologică a mediului
 • Geomorfologie dinamica
 • Gestiunea durabilă a deșeurilor
 • Managementul integrat al deșeurilor
 • Metode expediționare de cercetare a mediului
 • Aparatura în cercetarea mediului
 • Prelevarea și analiza probelor de mediu
 • Discipline complementare (Dinamica mediilor europene
 • Geografia așezărilor umane
 • Geografia habitatului uman
 • Educație fizică
 • Limba străină
 • Practică suplimentară)
 • Geografia mediului
 • Dreptul mediului
 • Geografia fizică a României
 • Evaluarea riscurilor naturale și antropice
 • Gestiunea riscurilor naturale și antropice
 • Dinamica și gestiunea peisajului
 • Monitoringul integrat al mediului
 • Conflicte de mediu
 • Managementul capitalului natural
 • Discipline complementare (Geografia umană a României
 • Geografia cuaternarului
 • Practica de teren – utilizarea aparaturii expediționare
 • Practică suplimentară)
 • Practică: Elaborarea lucrării de licență
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Medii regionale ale Terrei
 • Modificări globale ale mediului
 • Dezvoltarea durabilă
 • Riscul enviromental în sănătate
 • Resurse și energii regenerabile ale mediului
 • Conservarea mediului
 • Zone protejate
 • Discipline complementare (Geografia economică a României
 • Managementul mediului urban și rural
 • Ecologie umană)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Bucuresti

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer