Drept penal şi procedură penală

Despre program

În anul 1780 a fost înfiinţată la Oradea Academia de Drept, care este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din România.

Facultatea de Drept promovează învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele cunoaşterii şi educaţiei continue. Îşi asumă misiunea didactică centrată pe student, urmărind formarea de specialişti în domeniu, care să dispună de o solidă pregătire profesională prin însuşirea temeinică a aspectelor teoretice specifice ştiinţelor juridice.

 Facultatea noastră este o adevărată comunitate, cu personal didactic dedicat succesului absolvenţilor săi. Fiecare student va beneficia de servicii educaţionale de calitate, va descoperi nu doar “profesori”, ci şi îndrumători şi mentori ce vor depune tot efortul pentru a desăvârşi cu succes procesul formării ca viitori jurişti şi funcţionari publici.

Alături de obiectivele menţionate, urmărim şi conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor Uniunii Europene, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate, atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa perfecţionării continue, adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european.

Principalele direcţii de cercetare sunt:

 • Cercetare ştiintifică în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
 • Pregătirea şi dezvoltarea bazei ştiinţifice pentru promovarea în cadrul facultăţii a unor cursuri de specializare/aprofundare în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
 • Pregătirea studenţilor pentru diferite concursuri de procese simulate.
Domeniu de licenta/master
Drept
Specializare
Drept
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
1.5 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Conţinutul infracţiunii. Noi tendinţe în legislaţia penală
 • Ocrotirea persoanei prin mijloacele dreptului penal
 • Drept penal al afacerilor
 • Rolul medicinei legale în investigarea infracţiunilor
 • Executarea pedepselor
 • Jurisprudenţa CEDO şi dreptul penal
 • Drept penal european
 • Criminologie aplicată. Combaterea criminalităţii organizate
 • Metodologia cercetării şi elaborării disertaţiei
 • Drept internaţional şi dreptul penal
 • Răspunderea penală a funcţionarilor publici
 • Dispoziţii noi în procedura penală
 • Proceduri penale europene
 • Jurisprudenţa CEDO în materie procesual penală
 • Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul UE
 • Proceduri speciale
 • Elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Juridice, în Oradea

Facultatea de Drept

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer