Despre program

In cadrul cursurilor se insista pe aprofundarea cunostintelor privind legislatia europeana, tocmai pentru aceasta fiind introdusa o disciplina obligatorie – Dreptul Comunitar. Se pune accent pe aceasta problema deoarece integrarea in structurile Uniunii Europene presupune realizarea unei compatibilitati atat la nivelul legislatiilor tarilor candidate cu cele membre ale Uniunii Europene, cat si la nivelul specialistilor din acest domeniu.

Domeniu de licenta/master
Drept
Specializare
Drept
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Limba străină
 • Drept civil. Partea generlă
 • Drept constituțional și instituții politice
 • Drept roman
 • Teoria generală a dreptului
 • Filozofia dreptului (opțional)
 • Economie politică (opțional)
 • Logică juridică (opțional)
 • Educație fizică (opțional)
 • Istorie civilizație și culturii românești (facultativ)
 • Drept internațional public
 • Drept civil. Persoanele
 • Organizarea și etica profesiilor juridice și a sistemului judiciar
 • Istoria dreptului românesc (opțional)
 • Retorica (opțional)
 • Drept informatic și informatică juridică (opțional)
 • Elemente de contabilitate (opțional)
 • Educație fizică II (opțional)
 • Construcție europeană (facultativ)
 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept administrativ
 • Drept penal. Partea generală
 • Drept european instituțional
 • Limba străină
 • Drept funciar și publicitate imobiliară (opțional)
 • Dreptul mediului (opțional)
 • Introducere în drept comparat (opțional)
 • Educație fizică (opțional)
 • Dreptul finanțelor publice
 • Drept civi. Obligații
 • Dreptul familiei
 • Drept penal. Partea generală
 • Limba străină
 • Drept notarial (opțional)
 • Drept diplomatic și consular (opțional)
 • Criminologie (opțional)
 • Educație fizică (opțional)
 • Protecția drepturilor omului
 • Drept civil. Contracte speciale
 • Drept penal. Partea specială
 • Drept procesual civil
 • Drept procesual penal
 • Dreptul proprietății intelectuale
 • Drept european al afacerilor
 • Prcatică de specialitate
 • Drept penal. Partea specială
 • Drept civil. Succesiuni
 • Dreptul muncii
 • Drept penal- Infracțiuni prevăzute înn legi speciale
 • Drept comercial și bancar
 • Dreptul concurenței comerciale Medicină legală
 • Contenciosul administrativ (opțional)
 • Dreptul asigurărilor (opțional)
 • Procedura fiscală (opțional)
 • Criminalistică (opțional)
 • Drepul transporturilor (opțional)
 • Protecția juridică a drepturilor consumatorilor (opțional)
 • Drept execuțional penal (opțional)
 • Arbitraj intern și internațional (opțional)
 • Jurisprudența CEDO (opțional)
 • Proceduri penale speciale (opțional)
 • Dreptul securității sociale
 • Drept internațional privat
 • Dreptul comerțului internațional
 • Teoria relațiilor internaționale (opțional)
 • Regimul juridic al minorului în procesul penal (opțional)
 • Clinică juridică (opțional)
 • Rolul psihologiei judiciare în procesul penal (opțional)
 • Drept social european (opțional)
 • Executare silită (opțional)
 • Drept umanitar (opțional)
 • Dreptul distribuției comerciale (opțional)
 • Drept contravențional (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Juridice, în Oradea

Facultatea de Drept

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer