Despre program

Această specializare asigură pregătirea într-un domeniu de perspectivă ( și cu deficit de specialiăți, în prezent), deoarece acumularea geodatelor este un factor director în dezvoltarea viitoare. Pe baza geodatelor se realizează hărți tematice pentru fenomene naturale și sociale. Infrastructura informațională a societății actuale determină apariția unor noi profesii care implică lucrul cu date geografice digitale, datorită necesității de a se asigura accesul la date, atât pentru experți, cât și pentru orice cetățean (în transporturi, comerț, electronică, învățământ, construcții, poliție, pompieri, administrație publică și sisteme cadastrale, agricultură, silvicultură, monitorizarea globală a mediului, planificare urbană, resurse, amenajarea teritoriului etc.). Harta digitală, alături de reprezentările tridimensionale, fotogramele digitale și înregistrările de teledetecție sunt intrate deja în produsele multimedia. Cursurile, lucrările practice, seminariile și aplicațiile practice sunt predate de cadre didactice cu înaltă calificare și bogată experiență universitară. La activitățile didactice participă și specialiști din unele instituții de profil cu care colaborează Facultatea de Geografie.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Cartografie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Topografie
 • Geografie fizică generală
 • Meteorologie
 • Hidrologie (generală şi ape subterane)
 • Geografie economică
 • Oceanografie
 • Geografia mărilor și oceanelor
 • Metode și tehnici de reprezentare cartografică
 • Discipline complementare (Informatică
 • Geologie generală
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Aplicație practică
 • Cartografie
 • Geografie umană generală
 • Climatologie
 • Hidrologie (potamologie şi limnologie)
 • Geografia Mării Negre
 • Geografia activităților
 • industriale
 • Geodezie
 • Geografia resurselor naturale
 • Discipline complementare (Teledetecție
 • Sisteme informaționale geografice – GIS
 • Cartografie digitală
 • Geologia României
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Geomorfologie (agenți și procese)
 • Geografia solurilor
 • Geodemografie
 • Geografia populaţiei
 • Fotogrametrie
 • Analiză și planificare urbană
 • Cadastru general
 • Analiza și interpretarea hărților și fotografiilor satelitare
 • Probleme speciale de topografie
 • Cartografie matematică
 • Discipline complementare (Introducere în cartografie tematică
 • Fizică aplicată
 • Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Practică profesională
 • Geomorfologie (morfosculpturală)
 • Biogeografie
 • Geografia așezărilor umane
 • Geografia habitatului uman
 • Legislație cadastrală
 • Cadastru de specialitate
 • Cartografie computerizată
 • Metodologia cartografierii geomorfologice
 • GIS aplicat la microscară
 • Tehnici cartografice statistice
 • Discipline complementare (Matematică
 • Geostatistică
 • Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Geografia mediului
 • Geografia regională a României (Carpați și Subcarpați)
 • Geografia continentelor
 • Sisteme informaționale Geografice avansate
 • Geografia fizică a României (geostructură şi relief)
 • Geografia umană a României (populaţie şi aşezări)
 • Cartografierea şi gestiunea fenomenelor geografice de risc
 • Geodezie fizică şi Sisteme globale de poziționare (GPS)
 • Sisteme de poziţionare globală
 • Baze de date spaţiale
 • Discipline complementare (Practică suplimentară)
 • Practică în vederea elaborării lucrării de licență
 • Geografie regională a României (Dealurile
 • podișurile și câmpiile)
 • Metode şi tehnici de analiză a datelor geografice
 • Proiectare asistată de calculator
 • Geografia fizică a României (elemente biopedoclimatice şi hidrologice
 • Geografia umană aRomâniei (economie)
 • Geomorfologie dinamică
 • Cartografieregeomorfologică şi pedologică
 • Standarde cartografice
 • Discipline complementare (Toponimie geografică)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Bucuresti

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer