Despre program

Noua structură a Facultății de Geografie, gândită să asigure diversificarea, modernizarea și expansiunea pe multiple planuri a activității de instruire și de cercetare în domeniul geografiei, cuprindea două specializări de învațământ de lungă durată (4 ani): Geografie (având patru direcții de specializare: Geomorfologie-Pedologie; Meteorologie-Hidrologie; Geografie Umană și Economică; Geografie Regională)  și Știinta Mediului (denumită Geografia Mediului din anul 2000, având patru direcții de specializare: Calitatea și Protecția Mediului; Meteorologie-Hidrologie; Oceanografie; Sisteme Informaționale Geografice), la care s-au adăugat începând cu anul 1997, specializările: Geografia turismului (cu filiala la Drobeta Turnu-Severin), Geografie -o limbă străină (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă), iar din anul 2000, specializarea Planificare Teritorială (cu filiala la Drobeta Turnu-Severin).

Începând cu anul universitar 1993-1994, Facultatea de Geografie a Universității din București pune și bazele unui învățământ geografic de scurtă durată (3 ani), prin înființarea Colegiului de Cartografie și Cadastru (care funcționează la București, din anul 1993, și Macin, din anul 2000); Colegiului de Hidrologie-Meteorologie și Calitatea Mediului (înființat la București, în 1997) și Colegiului de Geografia Activităților Turistice (înființat în 1998 la Calimănești).

Pentru anii I și II de studii se organizează o aplicație practică itinerantă în Transilvania, Moldova, Dobrogea, Delta Dunării, iar în anul I se va efectua o practică de specialitate la Orșova sau în Delta Dunării, pentru aplicarea cunoștințelor teoretice acumulate în timpul anului universitar. În structura planului de învățământ sunt prevăzute discipline fundamentale, care asigură pregătirea de bază a studenților în domeniul geografiei, precum: Cartografie cu elemente de topografie, Geografie fizică și economică generală, Meteorologie/Climatologie, Hidrologie/Limnologie, Oceanografie/Marea Neagră, Geografie economică mondială și turism internațional, Geologie generală/ Sisteme Informaționale, Geografice, Informatică/Teledetecție, Geomorfologie, etc.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Geografie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Topografie
 • Geografie fizică generală
 • Meteorologie
 • Hidrologie (generală și ape subterane)
 • Geografie economică
 • Oceanografie
 • Geografia mărilor și oceanelor
 • Tehnici multimedia
 • Discipline complementare (Informatică
 • Geologie generală
 • Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară
 • Aplicație practică)
 • Cartografie
 • Geografie umană generală
 • Climatologie
 • Hidrologie (potamologie și limnologie)
 • Geografia Mării Negre
 • Geografia activităților industriale
 • Geografia resurselor umane
 • Principii și metode de analiză geografică
 • Discipline complementare (Teledetecție
 • Sisteme informaționale geografice – GIS
 • Cartografie digitală
 • Geologia României
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Geomorfologie (agenți și procese)
 • Pedologie generală
 • Geografia populației
 • Biogeografie
 • Regiunile naturale ale Europei
 • Geografie socială
 • Sociogeografie
 • Gestiunea riscurilor climatice și hidrologice
 • Riscuri meteorologie și hidrologice
 • Geografie politică și istorică
 • Glaciologie
 • Discipline complementare (Hidrogeologie
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Geomorfologie (morfosculpturală)
 • Geografia solurilor
 • Geografia așezărilor umane
 • Biogeografie conservaționistă
 • Fotogrametrie
 • Regiunile economice ale Europei
 • Metodologia cercetării şi cartografierii geomorfologice şi pedologice
 • Tehnici de cercetare si cartografiere în geomorfologie si pedologie
 • Riscuri geomorfologice
 • Geografia hazardelor şi riscurilor naturale şi antropice
 • Solurile României
 • Degradarea solurilor
 • Modificări globale ale mediului
 • Discipline complementare (Cuaternar
 • Petrologie
 • Didactica specialității
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Practică suplimentară)
 • Geografia mediului
 • Geomorfologie structurală
 • Geografie urbană
 • Sisteme urbane
 • Geografia fizică a României ( geostructuri şi relief)
 • Geografia umană a României (populaţie şi aşezări)
 • Geografie regională a României (Carpaţii şi Subcarpaţii)
 • Geografia Americii
 • Africii şi Antarctica
 • Schimbări globale şi regionale ale mediulu
 • Solurile şi relieful Terrei
 • Discipline complementare (Practică suplimentară)
 • Mijloace şi metode de evaluare a mediului urban şi rural
 • Geomorfologie climatică
 • Geografia fizică a României (climă
 • apă
 • vegetaţie
 • soluri)
 • Geografia umană a României (economie)
 • Geografie regională a României (Dealurile
 • podişurile şi câmpiile)
 • Geografia Asiei
 • Australiei şi Oceaniei
 • Metode si tehnici de analiză a datelor geografice
 • Ecologia peisajelor
 • Planificarea durabilă a mediului
 • Râurile şi lacurile Terrei

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Bucuresti

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer