Despre program

Ești un pasionat al muncii de laborator și știm că te interesează biochimia, una dintre științele fundamentale ale naturii precupată atent de studiul chimiei vieții. Nu există produs finit de uz industrial, farmaceutic, alimentar sau casnic în care să nu se fi investit chimie. Astfel că faci tot posibilul să înveți care sunt fenomenele chimice și legile ce guvernează aceste fenomene. La specializarea biochimie tehnologică ai posibilitatea de a aprofunda cunoștințe despre proteine și aminoacizi, glucide, lipide, acizi nucleici, vitamine și enzime. După doi ani în care aprofundezi discipline din chimie: fundamentele chimiei, chimie organică, anorganică, chimia nemetalelor, chime analitică, termodinamică chimică, vei studia discipline din biochimie: biomateriale, biochimie structurală, funcțională și genetică, transport prin membrane și bioenergetică, toxicologie, analize clinice, enzimologie, biotehnologii, La finalul celor trei ani de cursuri deja vei putea lucra în laboratoare de analiză și controlul calității alimentelor, în laboratoare de analize chimice, în puncte vamale și control antidoping. Te poți angaja în institute de cercetare, în industria medicamentelor, în industria de lacuri, vopsele și materiale de construcții, în firme de producție și distribuție aparatură și substanțe chimice sau poți îmbrațișa o carieră didactică în învațământul preuniversitar și universitar.

Domeniu de licenta/master
Chimie
Specializare
Biochimie tehnologică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematică (Analiză matematică
 • Algebră liniară şi ecuaţii diferenţiale)
 • Chimie generală
 • Bazele chimiei anorganice
 • Informatică
 • Limbă străină opțional (engleză
 • franceză
 • germană)
 • DISCIPLINE FACULTATIVE (Psihologia educaţiei
 • Educaţie fizică)
 • Bazele chimiei organice. Hidrocarburi
 • Chimia nemetalelor
 • Termodinamică chimică
 • Analiză instrumentală I (Metode optice)
 • Anatomie şi fiziologie – opţional
 • Fizica (Electricitate şi optică) – opţional
 • Limbă străină opțional (engleză
 • franceză
 • germană)
 • DISCIPLINE FACULTATIVE (Psihologia educaţiei
 • Educaţie fizică)
 • Chimia organică a funcţiunilor simple
 • Cinetica chimică
 • Chimia metalelor din blocurile “s” şi “p”
 • Analiza instrumentală
 • Biochimie descriptivă
 • Limbă străină opțional (engleză
 • franceză
 • germană)
 • DISCIPLINE FACULTATIVE (Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării)
 • Educaţie fizică)
 • Chimia metalelor din blocul d
 • Chimie cuantică şi structură
 • Chimia materialelor şi chimie tehnologică
 • Chimia organică a funcţiunilor mixte
 • Abilități practice în analiza instrumental
 • Practica de specialitate
 • DISCIPLINE FACULTATIVE (Didactica chimiei
 • Educaţie fizică)
 • Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor
 • Chimia heterociclurilor
 • Chimie coordinativă
 • Compuși organici bioactive
 • Biochimie: metabolism
 • Analize clinice
 • DISCIPLINE FACULTATIVE (Ştiinţa securităţii muncii
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie))
 • Chimie bioanorganica si aplicatii in medicină
 • Determinarea structurii compuşilor bioorganici
 • Biotehnologii şi transport prin membrane
 • Controlul analitic al proceselor biotehnologice
 • Biochimie cuantică
 • Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă
 • DISCIPLINE FACULTATIVE (Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie)
 • Examen de absolvire: Nivelul I)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Facultatea de Chimie

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer