Despre program

În condiţiile integrării României în structurile Uniunii Europene şi a lărgirii paletei de specializări din învăţământul superior orădean, specializarea Asistenţă Socială pregăteşte absolvenţi licenţiaţi în Asistenţă Socială, specialişti care să îşi desfăşoare activitatea în domeniile care solicită cunoştinţe şi abilităţi de relaţionare cu oamenii precum şi capacitatea de a sesiza, cunoaşte şi studia problemele sociale. Pregătirea asistenţilor sociali este cu atât mai necesară cu cât în acest domeniu există un număr insuficient de specialişti atât la nivelul judeţului Bihor, cât şi la nivel naţional. Profesia de asistent social are un pronunţat caracter aplicativ multidisciplinar, cu o orientare înalt umanistă, care în ultimele decenii s-a dezvoltat extrem de rapid în contextul extinderii serviciilor publice şi sociale. Ca profil de nivel universitar, Asistenţa Socială are nevoie de cunoştinţe specializate din domenii teoretice fundamentale precum: psihologie socială, sociologie, medicină, psihopatologie, psihoterapie, drept, economie, politici sociale etc.. În acelaşi timp este necesară o practică de tip extensiv şi intensiv care trebuie să conducă la formarea abilităţilor de comunicare, la aplicarea unor strategii, metode şi tehnici specializate de intervenţie activă în diferite situaţii de criză. De asemenea, Asistenţa Socială ca profil universitar presupune însuşirea principiilor şi normelor morale cerute de codul deontologic al profesiei de asistent social.

Domeniu de licenta/master
Asistenţă socială
Specializare
Asistenţă socială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în asistenţă socială
 • Introducere în sociologie
 • Metodologia cercetării sociale
 • Statistică descriptivă univariată
 • Fundamentele psihologiei
 • Practică de specialitate I
 • Limbă străină I
 • Educaţie fizică I
 • Drept în asistenţă socială
 • Teorii în asistenţa socială
 • Politici sociale
 • Sistemul de asistenţă socială
 • Deontologia profesiei de asistent social
 • Prelucrarea şi analiza informatizată a datelor în sociologie şi asistenţă socială
 • Practică de specialitate II
 • Practică compactă de specialitate I
 • Limbă străină II
 • Educaţie fizică II
 • Metode în asistenţa socială
 • Psihologie socială aplicată
 • Practica de specialitate III
 • Limba străină (engleză) III
 • Opțional I (Asistenţa socială a familiei şi copilului
 • Asistenţa socială a dependenţilor şi a bolnavilor cronici)
 • Opțional II (Managementul şi evaluarea instituţiilor şi programelor de asistenţă socială
 • Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii)
 • Educaţie fizică III
 • Tehnici de intervenţie în asistenţa socială
 • Asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • Practica de specialitate IV
 • Practica compactă
 • Limba străină (engleză) IV
 • Opțional III (Introducere în probaţiune
 • Asistenţa socială a categoriilor marginale şi a minorităţilor)
 • Opțional IV (Economie
 • Comunicare interculturală şi integrare socială)
 • Educație fizică IV
 • Integrarea pe piaţa muncii a şomerilor şi grupurilor vulnerabile
 • Consiliere în asistenţă socială
 • Practica de specialitate V
 • Opțional V (Psihosociologia familiei
 • Elemente de medicină socială
 • sănătate publică şi planificare familială)
 • Opțional VI ( Sociologia devianţei
 • Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi)
 • Opțional VII (Politici sociale în U.E.
 • Categorii marginalizate organizate în structuri de economie socială)
 • Practica pedagogică I
 • Dezvoltare comunitară
 • Calitatea vieţii
 • Managementul proiectelor sociale
 • Psihopatologie
 • Practica de specialitate VI
 • Opțional VIII (Diagnoza socială
 • evaluarea programelor şi soluţionarea problemelor sociale
 • Voluntariat în asistenţă socială)
 • Opțional IX (Introducere în administraţie publică
 • Consiliere şi orientare în carieră )
 • Opțional X (Sociologie economică
 • Sociologia comunităţilor rurale şi urbane )
 • Practica pedagogică II
 • Evaluare finală portofoliu didactic

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

str. Primăriei, nr. 36, Oradea, 410209

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer