Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Despre program

Misiunea programului de studiii de masterat Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (PECSV) este de a pregăti psihologi pentru cariera în şcolile româneşti. Accentul principal este asupra dezvoltării de abilităţi şi oferirea de competenţe care să faciliteze funcţionarea academică şi socială a elevilor şi buna colaborare şi conlucrare cu familiile acestora, colectivul de cadre didactice şi alţi actori şi parteneri sociali şi comunitari.

Este în vederea colectivului de cadre didactice dezvoltarea laturii practice-aplicative a prezentului program de studii, pentru a răspunde mai bine nevoilor pieţei muncii, astfel încât să fie format specialistul om de ştiinţă-practician. Studenţilor le sunt dezvoltate abilităţi şi oferite cunoştinţe în consultanţă, consiliere şcolară şi vocaţională, evaluare, dezvoltare normală şi patologie, intervenţie psihologică la diferite nivele, etică, cercetare şi legislaţie în vigoare.studenţilor le sunt oferite instrumentele pentru a lucra atât la nivel individual cât şi la nivel sistemic, de a lucra colaborativ cu personalul şcolilor, familiile elevilor şi alţi factori din afara şcolii ce sunt implicaţi în succesul academic şi social al copiilor şi adolescenţilor.

Pentru a asigura formarea unor specialişti veritabili, sunt promovate prin acest program atât formarea de abilităţi academice cât şi interpersonale. Aceste direcţii au menirea de a oferi absolvenţilor background-ul de care au nevoie pentru a deveni psihologi şcolari înalt calificaţi. În dezvoltarea planului de învăţământ al programului de studii masterale în domeniul PECSV şi a conţinuturilor disciplinelor de studiu s-a avut în vedere alinierea la cerinţele Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a reglementărilor Colegiului Psihologilor din România.

Domeniu de licenta/master
Psihologie
Specializare
Psihologie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Psihologia copilului supradotat. Programe de dezvoltare personală
 • Abordări şi modele ale personalităţii
 • Etică şi deontologie în profesia de psiholog
 • Managementul grupurilor şi tehnici de motivare
 • Teoriile dezvoltării. Implicaţii şi aplicaţii înpractica educaţională şi de consiliere psihologică
 • Implicaţii practic-metodologice ale teoriilor învăţării
 • Practica de specialitate
 • Consilierea copiilor cu CES
 • Consilierea copilului şi adolescentului
 • Psihodiagnoza aptitudinilor
 • Metode de cercetare în domeniul psihologiei educaţionale
 • Deprinderi fundamentale de consiliere
 • Practica supervizată în instituții
 • Educația adulților
 • Consilierea persoanelor cu tulburări comportamentale
 • Patologia copilului și adolescentului
 • Consiliere școlară
 • Psihologie interculturală în context școlar
 • Consiliere privind dezvoltarea carierei
 • Familia: consiliere
 • consultanță și parenting
 • Programe de consiliere educațională pentru elevii aflați în situații de risc
 • Practică de specialitate II

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

str. Primăriei, nr. 36, Oradea, 410209

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer