Despre program

Misiunea programului de studii În condiţiile integrării României în structurile Uniunii Europene şi a lărgirii paletei de specializări din învăţământul superior orădean, programul de studii organizează şi desfăşoară procesul didactic pentru pregătirea de specialişti calificaţi în domeniile aplicative ale psihologiei. La sfârşitul ciclului de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, absolvenţii primesc Diploma de licenţiat în psihologie şi competenţele necesare pentru a intra în programele de supervizare profesională, în raport cu prevederile Legii 213 şi reglementărilor Colegiului Psihologilor din România. Supervizarea, în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă, se realizează prin studii masterale, cursuri postuniversitare sau formări profesionale oferite de instituţii agreate de Colegiul Psihologilor din România. Colectivul de cadre didactice al acestei specializări este consecvent în stabilirea priorităţilor de învăţare şi actualizarea permanentă a cunoştinţelor transmise studenţilor, urmărind concomitent formarea de competenţe ştiinţifice şi deprinderi practice, care să faciliteze încadrarea în muncă a acestora. Alături de pregătirea ştiinţifică, de specialitate, acest program de studiu promovează valorile umanismului, toleranţei, încrederii şi deschiderii către o societate dinamică, supusă unor accelerate procese de mobilitate socială, economică şi culturală.

Domeniu de licenta/master
Psihologie
Specializare
Psihologie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamenetele psihologiei. Introducere în psihologie. Istoria psihologiei. Psihologie experimentală I (Introducere în psihologie experimentală)
 • Neuropsihologie
 • Opțional I (Introducere în sociologie I
 • Epistemologie)
 • Opțional II (Abilități academice
 • Elemente de deontologie în cercetarea și practica psihologică)
 • Limba străină I (engleză
 • franceză)
 • Educație fizică I
 • Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor
 • Fundamentele psihologiei. (Mecanisme psihice)
 • Psihologia personalităţii
 • Psihologia vârstelor I (Psihologia copilului)
 • Psihologie experimentală II (Metode şi tehnici experimentale)
 • Practică de specialitate I
 • Limba străină II (engleză
 • franceză)
 • Educație fizică II
 • Psihologia vârstelor II (Psihologia adolescentului şi adultului)
 • Psihologie socială I (Cogniţie socială)
 • Psihologie cognitivă
 • Bazele teoretice ale evaluării psihologice
 • Psihologia educaţiei
 • Consiliere psihologică I
 • Limba străină III (engleză
 • franceză)
 • Educaţie fizică III
 • Psihologie socială II (Dinamica grupurilor)
 • Psihopatologie
 • Psihologia muncii
 • Consiliere psihologică (II)
 • Testarea psihologică I (Psihodiagnoza aptitudinilor şi inteligenţei)
 • Practică de specialitate II
 • Limba străină IV (engleză
 • franceză)
 • Educație fizică IV
 • Introducere în psihoterapie
 • Testarea psihologică II (Psihodiagnoza personalităţii)
 • Metode şi tehnici avansate de cerecetare în psihologie
 • Practică de specialitate III
 • Psihologie clinic
 • Psihologie judiciară
 • Introducere în logopedie
 • Psihopedagogia deficienţilor de intelect
 • Consiliere psihologică a carierei
 • Psihologia relaţiilor de cuplu şi a familiei
 • Psihologia sănătăţii
 • Psihologie organizaţională şi managerial
 • Psihosociologia reclamei şi publicităţii
 • Selecţie de personal
 • Psihoterapii cognitiv-comportamentale
 • Psihoterapia copilului și adolescentului
 • Psihologia învăţării
 • Psihologia sportului
 • Profile atipice de dezvoltare
 • Psihologia creativității

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

str. Primăriei, nr. 36, Oradea, 410209

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer